Autisme spectrum stoornissen in het voortgezet onderwijs

Vaak wordt vóór of op de lagere schoolleeftijd duidelijk dat een kind een ASS heeft, maar het kan ook zijn dat de stoornis tot latere leeftijd onopgemerkt blijft en pas in het voortgezet onderwijs een rol gaat spelen.

Als leerlingen naar de middelbare school gaan worden ze vaak geconfronteerd met nieuwe obstakels. Leerlingen met een autisme spectrum stoornis hebben moeite met het structureren van hun werk. Op de middelbare school wordt er op dit gebied veel meer van ze verwacht. Leerlingen hebben ineens veel verschillende vakken en de hoeveelheid huiswerk wordt groter.


Tijdens de lessen wordt er van leerlingen verwacht dat ze aantekeningen maken van de mondelinge instructie, het huiswerk opschrijven en de les volgen. Voor leerlingen met een ASS, vanwege een gebrek aan Centrale Coherentie (CC) en executieve functies (EF) is dit vaak een onmogelijke opgave. Het stellen van vragen is soms ook lastig omdat het verwoorden van de vraag moeilijk is (wat begrijp ik nu niet?) en ze kunnen moeilijk inschatten wanneer ze de vraag aan de docent kunnen stellen.

Bij de diverse vakken is het van belang om de grote lijnen te zien, de hoofd van de bijzaken te kunnen scheiden. Vaak verliezen leerlingen met een ASS zich in de details en houden niet het overzicht. Leerlingen komen bij het maken van het huiswerk tijd te kort, omdat ze de informatie vaak langzaam verwerken (blijven hangen op details). Proefwerken worden soms slecht gemaakt, omdat ze de vraag niet volledig of onvoldoende nauwkeurig lezen of te weinig tijd hebben om het antwoord op te schrijven.

Mogelijke ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Als een diagnose gesteld is, dan kunnen er meerdere paden bewandeld worden om extra ondersteuning te verkrijgen.

Rugzak-begeleiding
(uit de Leerling Gebonden Financiering, LGF) kan door de school ingezet worden om de extra zorg binnen school vorm te geven. Vaak is er op school een ambulante begeleidingsdienst die de mentor en het docententeam kan ondersteunen goed om te gaan met de specifieke problemen die een POS met zich meebrengt.
Het Persoonsgebonden Budget (PGB) kan soms worden aangewend om extra begeleiding op het gebied van organisatie en structurering mogelijk te maken. Dit budget is in principe niet bedoeld voor onderwijs gerelateerde zaken.
Kijk bij de links om organisaties te vinden die zich bezighouden met PGB of LGF.