lettersStudiekring en dyslexie

Voor leerlingen met dyslexie ontstaan tijdens hun middelbare schooltijd vaak weer nieuwe problemen. Op de middelbare school wordt er gewerkt in een hoger werktempo, er moet meer gelezen worden en er wordt een groter beroep gedaan op de plannings- en organisatorische vaardigheden van de leerling. Daarnaast krijgt de leerling te maken met drie moderne vreemde talen. Afhankelijk van de problemen waar de leerling mee te maken krijgt biedt Studiekring verschillende vormen van begeleiding.

Wat is dyslexie?

Leerlingen met dyslexie hebben vooral problemen met taal. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen. Het belemmert het vlot leren lezen. De meeste leerlingen leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer. Er doen zich vaak ook problemen voor bij het begrijpend lezen. De leerling besteedt zoveel aandacht aan het technisch lezen dat het begrijpend lezen daaronder leidt.

Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Als leerlingen naar de middelbare school gaan worden ze vaak geconfronteerd met nieuwe obstakels. Leerlingen met dyslexie hebben moeite met het structureren van hun werk. Op de middelbare school wordt er op dit gebied veel meer van ze verwacht. Leerlingen hebben ineens veel verschillende vakken en de hoeveelheid huiswerk wordt groter.

Tijdens lessen wordt er van leerlingen verwacht dat ze aantekeningen, maken het huiswerk opschrijven en de les volgen. Voor dyslectische leerlingen is dit vaak een onmogelijke opgave. Daarnaast wordt een dyslectische leerling geconfronteerd met nieuwe talen. Al deze moeilijkheden zorgen ervoor dat de leerling onder grote tijdsdruk moet presteren. Naast de algemene problemen zijn er vakspecifiek problemen. De vakken zijn onderverdeeld in moderne vreemde talen, exacte vakken en zaakvakken.

Dyslexie: tips voor ouders

Als ouder van een dyslectisch kind wilt u uw zoon of dochter natuurlijk zo goed mogelijk begeleiden. Op deze site vindt u een paar praktische tips die u wellicht kunnen helpen.

Tips voor de begeleiding van uw zoon of dochter thuis. Een van de grootste risico’s bij een dyslectisch kind is dat hij of zij zich onzeker gaat voelen. De volgende tips zijn er op gericht om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

  • Help uw zoon of dochter bij het vinden van zijn of haar manier van leren. De conventionele manieren werken vaak niet goed, met name bij het stampen van feitjes of juist het maken van samenvattingen heeft uw zoon of dochter veel tijd nodig. Vaak zijn er leerstrategieën die minder tijd kosten en er ook nog eens voor zorgen dat de informatie beter beklijft. Denk hierbij aan flashcard, mindmaps, de flapmethode, overhoorprogramma’s, ezelsbruggetjes etc.
  • Probeer ervoor te zorgen dat uw zoon of dochter op zijn of haar niveau oefent en niet daarboven. De progressie die geboekt wordt is vaak het grootst wanneer uw kind op zijn niveau oefent, daarnaast zou het veel frustratie op kunnen leveren als hij boven zijn niveau moet werken.
  • Als u thuis met uw zoon of dochter oefent zorg dan dat het leuk blijft. Elke dag 10 minuten lezen is effectiever dan één keer per week ruim een uur te gaan zitten.
  • Help uw zoon of dochter als hij of zij daarom vraagt, maar gun hem of haar ook de ruimte om zelf uit te zoeken wat het beste is. Zeker in de puberteit hechten jongeren aan hun zelfstandigheid. Probeer een vinger aan de pols te houden, maar wel die zelfstandigheid te respecteren.