Wat is huiswerkbegeleiding bij Studiekring?

  • Keurmerk-hwbDrie, vier of vijf middagen per week huiswerkbegeleiding, aan het einde van de middag is het huiswerk meestal klaar
  • In kleine groepen en vakoverstijgend
  • Werken aan plannen, structuur, discipline en motivatie, ook bij achterstanden of leerproblemen
  • Mogelijk te combineren met bijles, een contactmodule, doeluren of vrije uren
  • In het begin van het jaar een Vliegende Start met o.a. een workshop en werkboek studievaardigheden

De basisdienst huiswerkbegeleiding omvat:

-  Een intakegesprek met ouders en leerling, waaruit een persoonlijk plan van aanpak volgt
-  De mentor op school wordt ook om input gevraagd (tenzij u dat niet wilt)
-  In de huiswerkbegeleiding besteden we uitgebreid aandacht aan studievaardigheden, zoals agendagebruik, samenvatten, leren voor een toets en geconcentreerd werken.
-  Wekelijkse verslaglegging van de voortgang via het e-dossier
-  Een periodiek evaluatiegesprek en mogelijkheid tot het bijstellen van het plan van aanpak


Hier leest u hoe u huiswerkbegeleiding kunt combineren, voor meer contact of extra individuele begeleiding. 

Leren is niet altijd gemakkelijk

huiswerkbegeleiding-3Veel jongeren hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie. Anderen hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan huiswerkbegeleiding een uitkomst zijn. Studiekring biedt voor iedere leerling passende begeleiding, door keuzemogelijkheden te bieden in het aantal middagen, de mate van contact met ouders en school en de combinatie met individuele begeleiding.

Bij Studiekring volgen leerlingen drie tot vijf middagen per week huiswerkbegeleiding. Onze docenten zorgen voor een stimulerende omgeving, waarin iedere leerling rustig kan werken aan het huiswerkstudievaardigheden en het verbeteren van zwakke vakken. Bij Studiekring leren scholieren dat zij zelf hun schoolresultaten kunnen verbeteren, zodat ze zelfstandig verder kunnen: dit motiveert enorm!

Betere schoolresultaten, rust in huis aanmeldbutton

Onze huiswerkbegeleiding stap voor stap

Bij Studiekring start de begeleiding altijd met een intakegesprek, waarin we bepalen wat de hulpvraag is en waar we mee aan de slag gaan samen met de leerling. Ook vragen we de mentor op school om advies. In onze aanpak gebruiken we ons eigen beproefde begeleidingsmodel, de Studiekring Manier van Werken. Wij helpen leerlingen bij het plannen en structureren van het huiswerk, zorgen dat leerlingen overzicht krijgen, en leren de studievaardigheden aan die ze nodig hebben om hun werk goed aan te pakken. Tijdens de huiswerkbegeleiding is er ook ruimte om inhoudelijke vragen te beantwoorden en in ieder geval samen met de leerling de vraag helder te krijgen; vaak hebben we meteen het antwoord gevonden, in andere gevallen kan de leerling goed voorbereid op de vakdocent op school afstappen.

Elke week rapporteren we de voortgang in het e-dossier: een eigen, beveiligde webpagina. De leerling kan daar teruglezen wat ons is opgevallen en ouders weten hoe de leerling zich ontwikkelt. Eens per rapportperiode hebben we telefonisch contact of een afspraak op de vestiging om de voortgang persoonlijk door te spreken. Uiteraard nemen we eerder contact op als we merken dat het niet goed genoeg loopt. Naar aanleiding van het evaluatiegesprek, dat we vier keer per jaar houden, stellen we het plan van aanpak bij indien nodig.

Huiswerkbegeleiding in combinatie met...

Bijles: wanneer er naast het leren leren ook extra aandacht nodig is voor een bepaald vak

Tijdens de huiswerkbegeleiding hebben we de mogelijkheid om op vragen in te gaan. Grote delen van de stof uitleggen of het grondig aanpakken van hiaten in de basiskennis kunnen we beter doen in een bijlessituatie. Als blijkt dat een leerling vastloopt met een specifiek vak en gerichte uitleg nodig heeft om weer goed op weg raken, raden we aan om de huiswerkbegeleiding tijdelijk te combineren met individuele lessen van een bijlesdocent. Bijles is mogelijk vanaf 1 uur per week.

Extra contact: voor frequenter contact met ouders, school of andere begeleiders

Het kan zo zijn dat ouders meer dan eens per rapportperiode van gedachten willen wisselen over de begeleiding, of dat het zinnig is om periodiek contact te hebben met een mentor, zorgcoördinator of vakdocent. Dit is mogelijk met een module Extra contact.
- De standaardvorm is bedoeld voor overleg en afstemmen. Er is maandelijks contact met de begeleider van Studiekring en er worden uitgebreide verslagen (e-dossiers) over de voortgang bijgehouden.
- De intensieve vorm biedt in onderling overleg bijvoorbeeld de mogelijkheid tot vaker telefonisch contact, uitgebreide verslagen over de voortgang, contact met de zorgcoördinator. Deze vorm in combinatie met huiswerkbegeleiding zorgt voor vinger aan de pols en advies over of bijsturen van de begeleiding.

Doeluren: individuele begeleiding om te oefenen met bijvoorbeeld studievaardigheden, of voor extra uitleg en ondersteuning

Soms blijkt het onder de knie krijgen van studievaardigheden zoals mindmappen of het helder krijgen van de planning voor de leerling een grote uitdaging te zijn. Dan is er individuele ondersteuning van de huiswerkbegeleiding nodig. Zo kan een leerling in een één-op-één situatie extra uitleg en oefening krijgen, onder persoonlijke begeleiding van de docent. Doeluren zijn al vanaf een half uur in de week in te zetten.

 Betere schoolresultaten, rust in huis aanmeldbutton

Zet de eindsprint in!

zet-de-eindsprint-in

De winter is bij Studiekring niet de meest spannende periode, we proberen de stijgende lijn vast te houden en de leerlingen gestaag door te laten werken. De komst van de lente zorgt ook in de begeleiding stap voor stap voor meer actie, en dat is in andere jaren altijd een mooie voorbereiding op het laatste stuk van het schooljaar geweest. Een natuurlijk hulpje om er steeds meer schepjes bovenop te gaan doen als voorbereiding op de eindsprint! Het voorzichtige voorjaarsgevoel wordt echter razendsnel opzij geduwd door de kalender, het is half maart. De eindsprint begint nu!

De eindsprint is het moment waarop de echte schoolweken tot aan de zomervakantie worden geteld. Leerlingen die al een tijd huiswerkbegeleiding volgen zijn blij dat er vooruit is gewerkt want nu komen er onverwachte werkstukken, inhaaltoetsen en veranderende profielkeuzes bij! Voor nieuwe leerlingen in de huiswerkbegeleiding en bijles is er geen tijd meer voor het aanleren van veel studievaardigheden. Studiekring besteedt in de begeleiding vooral aandacht aan die studievaardigheden die nodig zijn om over te gaan of te slagen. Het is een periode waarin plannen en prioriteiten stellen heel belangrijk zijn. De andere studievaardigheden volgen later wel. Een mooi eindrapport, dát is het doel!

Is het niet zeker of uw zoon of dochter de eindstreep gaat halen?
Er is nog tijd! Wellicht heeft u iets aan de volgende tips waarmee u nog even alles op alles kunt zetten!

1. Zorg dat er voldoende tijd aan het huiswerk wordt besteed. Het maken van het huiswerk neemt minstens een uur per dag in beslag, bij achterstanden is dit zelfs 2 tot 3 uur.

Begin het jaar goed met huiswerkbegeleiding!

vliegtuigVoor veel leerlingen is het begin van het nieuwe schooljaar een moeilijke periode. Ze hebben last van een zogenaamde 'koude start'. Zo hebben ze misschien een achterstand, onvoldoende studievaardigheden of een gebrek aan motivatie. Of ze komen simpelweg niet snel genoeg uit de startblokken. Het herfstrapport kan hierdoor een flinke tegenvaller zijn. Juist voor deze leerlingen is het belangrijk om direct een goede start te maken en een manier van werken aan te leren waar je de rest van het jaar wat aan hebt. Door op tijd te beginnen met het aanleren van studievaardigheden, kan de leerling snel weer zelfstandig verder. En dat motiveert!