tieminutenContact met school is belangrijk. Overleg tussen thuis en school zorgt ervoor dat de twee werelden waarin uw kind leeft dichter bij elkaar komen en op elkaar raken afgestemd. U leert de schoolsituatie van uw kind beter kennen en de school leert een stukje van de thuissituatie kennen. Daarom is het ook op de middelbare school van belang om in contact te blijven met de school.
Op de middelbare school is de mentor de eerste persoon waar u als ouder uw vragen neerlegt. De mentor is ook de eerste persoon die u inlicht als er buiten de school zaken spelen die voor de school belangrijk zijn.

Wanneer maak je een afspraak en met wie?

 • Begin van het jaar met de mentor (eventueel)
 • Naar aanleiding van het rapport met bepaalde docenten of de mentor
 • Naar aanleiding van problemen met een vak met een bepaalde docent
 • Naar aanleiding van algemene problemen met mentor of (con)rector
 • Voor leerproblemen met het zorgteam, de remedial teaching en/of mentor
 • Eind van het jaar met de mentor

Onthoud dat docenten ook andere bezigheden hebben en daar druk mee kunnen zijn. Maak zo mogelijk gebruik van contactmomenten die door de school zijn georganiseerd (ouderavonden, inloopspreekuur).

Hoe maak je een afspraak?

Elke school heeft een eigen ‘voorkeur’ voor het maken van afspraken. Sommige scholen willen graag telefonisch een afspraak maken via het secretariaat. Andere scholen geven ouders de mogelijkheid om direct met de docent te mailen (door alle e-mail adressen beschikbaar te stellen).

Voor georganiseerde contactmomenten zoals een ouderavond kunnen ouders vaak een formulier invullen en inleveren waarop ze aangeven met wie ze willen praten.

In de schoolgids wordt wellicht iets over het maken van afspraken gezegd. Bel anders met de school en leg aan de telefonist uit wat u wil. Hij/zij zal weten wat u het beste kunt doen.

Tips voor gesprekken met school

Als je een afspraak hebt met bijvoorbeeld de mentor dan zijn er enkele aandachtspunten:

1. Wat is uw doel? (open vragen)

 • Wees u bewust van uw doel en van de ‘blinde vlek’ die dat kan veroorzaken: doordat u gericht bent op uw doel, vergeet u aan andere belangrijke onderdelen van het gesprek te luisteren.
 • Bedenk van tevoren een aantal open vragen.

2. Actief luisteren

 • Bereidt u er van tevoren op voor dat de mentor een andere kijk op uw kind heeft dan u: school en thuis zijn verschillende situaties waarin uw kind zich verschillend kan gedragen.
 • Richt u op de beleving van de mentor met de volgende vragen:
 • Wat maakt de docent van uw kind mee?
 • Zijn het gedrag en/of de prestaties van uw kind opvallend in vergelijking met de klas als geheel?
 • Heeft de docent ideeën over een oorzaak?
 • Vergeet niet te parafraseren! Laat positieve waardering blijken!

3. Ik-boodschappen

 • Bedenk van tevoren wat u graag wil zeggen over de situatie.
 • Geef uw eigen visie, maar laat daarbij wel het verhaal van de leraar in zijn waarde.
 • Benoem eventueel de verschillen die u ziet.


4. Win-win situatie

 • Wat wil u graag veranderd zien? Wat wil de docent graag zien?
 • Heeft de docent ideeën over mogelijke verbeteringen?
 • Wat kunt u daar als ouder aan doen?
 • Heeft u als ouder ideeën om het gedrag op school te verbeteren?
 • Wat kan de docent daaraan doen?
 • Besluit samen tot een aanpak en bekijk of u over een bepaalde termijn misschien (per e-mail) kunt evalueren.

 

planappAls leerling in de huiswerkbegeleiding bij Studiekring, maar ook als ouder, ben je al gewend aan ons elektronische systeem waarin iedere leerling het schoolwerk plant. Het huiswerk staat erin volgens een slimme methode waardoor het makkelijk is overzicht te houden ondanks de enorme hoeveelheid aan vakken op de middelbare school. Dit maakt dat het huiswerk niet snel meer wordt vergeten. Daarnaast kunnen alle toetsen en taken erin gezet worden volgens onze 3x leren methode. Vanuit 14 jaar ervaring weten we: door gespreid te leren voor een toets, blijf je de stof beter onthouden. In Digidos kun je ook continu de suggesties, op- en aanmerkingen van onze begeleiders zien waardoor ze makkelijk op te zoeken zijn als je een tip even bent vergeten.

Nieuw dit schooljaar is dat het nu ook kan via een app op de smartphone. Leerlingen van Studiekring kunnen de app vanaf nu gebruiken voor hun planning. Hij is al gratis te downloaden uit de App Store en Play Store. Zo heeft iedere leerling zijn of haar huiswerk, de geplande toetsen, korte en lange termijn doelen, en de uiteindelijk behaalde resultaten of cijfers altijd bij de hand. De plantool met tips en intensieve hulp van onze begeleiders verzorgen Studiekring. Het leren, op tijd maken van het huiswerk en het halen van goede cijfers doet de leerling natuurlijk nog altijd zelf!

 

zelf-helpenVeel ouders worstelen met de vraag hoe ze hun puber het beste kunnen helpen met huiswerk.
En dat is eigenlijk heel logisch: de tijd dat u als ouder zelf op school zat ligt meestal ver achter u, en inmiddels is het onderwijs niet stil blijven staan! Scholieren van nu leven in een andere wereld, een wereld waarin bijvoorbeeld internet en social media een grote rol spelen. En deze grote verschillen tussen heden en verleden zorgen voor onzekerheid bij ouders.

Huiswerk levert in veel gezinnen, frustratie, frictie, wanhoop en daarmee een onplezierige sfeer in huis op.
Sommige gezinnen kiezen daarom voor huiswerkbegeleiding van Studiekring.
In principe wordt op begeleidingsdagen al het huiswerk bij Studiekring gemaakt en geleerd.
De professionals van Studiekring zijn getraind om pubers te begeleiden met huiswerk maken. Ze leren de leerlingen zelfstandig plannen met de nieuwe Studiekring-app, en ze helpen scholieren met het aanleren van studievaardigheden en het beheersen van lastige leerstof. En dat alles in een rustige, prikkelarme omgeving.

Hoeft u dan als ouder niets meer te doen? Dat gaat wat ver. Maar ouders wiens kind huiswerkbegeleiding volgt kunnen meestal volstaan met belangstellende en motiverende gesprekken voeren, waardoor het kind zich gesteund en gestimuleerd voelt. De sfeer in huis verbetert enorm, en de schoolresultaten meestal ook!

Maar thuis uw kind ondersteunen met huiswerk kan ook prima. We geven u hier wat tips!
Huiswerk maken en leren werkt het fijnst in een prettige leer/werkomgeving. Zorg dat uw kind een rustige plek heeft om te leren, met voldoende licht en ventilatie, en zo min mogelijk afleiding. Ook ontspanning en rust is belangrijk, gun uw puber na een uur huiswerk maken tien minuutjes pauze!

Huiswerk maken begint altijd met een planning maken. Leer uw kind om zijn of haar agenda steeds goed en duidelijk in te vullen. Niets is zo onhandig als een onleesbare of onvolledige omschrijving van het huiswerk!
Plannen is voor veel pubers vreselijk moeilijk, en dat is dan ook gelijk iets waarmee u als ouder kunt helpen. Pak samen de agenda en open Magister en bekijk wat er voor de komende 2 weken gepland staat. Ga aan de hand daarvan plannen wanneer het betreffende huiswerk gedaan moet worden. Zorg dat toetsen altijd 3x geleerd worden. Leerstof blijft namelijk veel beter hangen na 3x een halfuur leren dan wanneer er anderhalf uur aan één stuk wordt geleerd! Een andere belangrijke plan-tip is het afwisselen van lastige en eenvoudigere vakken..

Als de planning af is, kan het echte huiswerk maken en leren beginnen.
Natuurlijk zal het voorkomen dat uw kind bezig is met een vak waar u niet zoveel van weet, maar dan is het goed om te weten dat veel leerlingen hun huiswerk niet goed begrijpen puur en alleen omdat ze niet goed lezen. Even samen rustig de opdracht lezen helpt hen vaak al enorm op weg!

En als uw kind aan de slag gaat met het leerwerk, stimuleer hem of haar dan om de leerstof actief te benaderen. Lezen is geen leren, is een vaak gehoorde kreet, en het klopt: na alleen lezen van leerstof, blijft na een week slechts 10% van de kennis hangen. Dat verandert als de stof actief wordt benaderd. Hoe? Samenvattingen maken, een mindmap maken, zelf proefwerkvragen bedenken bij de stof, de inhoud van de leerstof aan u uitleggen, het zijn allemaal manieren om actief met leerstof om te gaan.

Wilt u meer tips en handvaten krijgen om uw kind te helpen met huiswerk?
Studiekring organiseert dit jaar op al haar vestigingen regelmatig gratis ouderworkshops over ‘Helpen met huiswerk’ waarin u nog veel meer tips en tricks krijgt aangereikt om uw kind zo goed mogelijk te helpen met huiswerk.

Klik hier om u aan te melden voor een workshop bij u in de buurt!

 

onthouden-kleinIeder mens is verschillend, dus iedereen heeft ook zijn eigen voorkeuren en talenten om dingen te onthouden. Dit kun je testen door drie verschillende rijtjes met woorden in dezelfde vreemde taal te leren op drie manieren: door er een paar minuten naar te kijken (ziend leren), door ze hardop te zeggen (luisterend leren) en door ze op te schrijven (bewegend leren). Zo ontdek je welke manier voor jou de meest effectieve manier is om dingen te leren en onthouden.

Wat is de beste manier om iets te onthouden?

 • Wanneer mensen iets lezen en je vraagt ze na een week wat ze zich daar nog van kunnen herinneren, blijkt dat ze heel veel vergeten zijn. Ze hebben maar 10% onthouden van wat ze hebben gelezen!
 • Wanneer mensen luisteren naar een verhaal en je vraagt na een week wat ze er nog van weten, dan is dat ook nog niet erg veel, namelijk maar 20%.
 • Wanneer mensen iets zien, dan weten ze daar na een week nog 30% van. En als je tegelijk iets hoort en ziet, bijvoorbeeld bij tv kijken, dan blijft al wat meer informatie hangen: 50%.

Wat werkt wel goed? Als je een tekst die je bijvoorbeeld hebt gelezen of hebt gehoord met anderen bespreekt, weet je na een week nog 75% van alles wat je hebt gezegd. Maar het kan nog beter, je onthoudt maar liefst 90% van wat je uitlegt aan anderen. Dit kunnen leerlingen ook toepassen op hun schoolwerk!

* Bron: D. Sousa, ‘How the brain learns’

 

sinterklaasHet is eind november: alle hulpsinterklazen zijn druk bezig met het voorbereiden van pakjesavond. Nog niet helemaal duidelijk welke cadeaus leuk zijn om te geven, maar ook nog enigszins verantwoord? Het vullen van de schoen of de zak wordt een stukje makkelijker met de volgende cadeautips:

Leerzame computerspellen
Hoezo is gamen niet goed voor leerlingen? Er zijn genoeg computerspellen waar je juist veel van opsteekt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat leerlingen door serious gaming bepaalde vaardigheden sneller leren dan in de reguliere les. Minecraft is zo'n spel: je kunt elke gebouw bouwen dat je wilt én de omgeving daarop aanpassen. Of denk aan Udraw, een tekengame voor de tablet waarmee je vrij kunt tekenen en creatieve games kunt spelen. Voor de bèta’s onder ons is er Spore, een game waarin je begint als microbe en in 5 levels de evolutietheorie doorspeelt.

Nuttige hebbedingetjes
Voor in de schoen zijn er ontelbaar veel leuke hebbedingetjes die ook nog nuttig zijn. Speciale touchscreen handschoenen, of een rol wc-papier met sudoku’s erop. Op www.cadeau.nl staan veel ideeën voor leuke en nuttige cadeaus. Een scratchmap Europe bijvoorbeeld: een kaart waarmee je kunt bijhouden in welke landen je al bent geweest én welke landen je wilt ontdekken. Of een bookrest lamp: een leeslamp waar je je boek op kunt leggen zodat je je je boek nooit kwijtraakt.

Op Pinterest hebben wij nog veel meer ideeën voor leerzame en leuke cadeaus geselecteerd. Een fijne Sinterklaas gewenst!

Een dag op school is voor een leerling met ADHD - ADD extra vermoeiend. Opletten in de les kost extra energie. Het maken van een planning is niet vanzelfsprekend. Gevolg is dat deze leerlingen eerder moe zijn en geen duidelijk overzicht hebben van het huiswerk. Onze methode biedt deze leerlingen structurele ondersteuning en een houvast om het schoolwerk op een goede manier aan te pakken.

Huiswerkbegeleiding voor kinderen met ADD of ADHD

Leerlingen met ADD of ADHD hebben behoefte aan structuur. Bij de huiswerkbegeleiding ligt de nadruk op het aanleren van deze structuur. We leren de leerling plannen, het organiseren/structureren van het schoolwerk en zelfstandig werken. Bij de huiswerkbegeleiding komen leerlingen minimaal drie middagen per week om het huiswerk te maken en te leren. Daarnaast leert de leerling om zijn werk goed te plannen en op tijd te beginnen. Bij Studiekring leert uw zoon of dochter altijd 3x voor een toets. De leerstof wordt dus in delen doorgenomen en meerdere keren herhaald.

Bij de huiswerkbegeleiding werkt iedereen zelfstandig en is het stil. De leerling krijgt een rustige werkplek met weinig afleiding. Wij creëren een positieve en stimulerende omgeving. We helpen de leerling op weg met zijn werk en geven extra uitleg waar nodig. Leerlingen met ADHD - ADD hebben vaak moeite om het huiswerk op de goede manier te maken. Daarom besteden we aandacht aan het leren van goede studievaardigheden. Zo helpen we met het maken van samenvattingen, mindmaps en het werken met flashcards. Daarnaast hebben we een speciaal leerlingvolgsysteem ontwikkeld. We leren de leerling tenslotte zelf te plannen met onze app.

 

Lees meer over huiswerkbegeleiding in het algemeen...

Studiementoraat of bijles voor kinderen met de leerstoornis ADD of ADHD

Als een leerling geen intensieve begeleiding (van minimaal drie middagen per week) nodig heeft en redelijk zelfstandig thuis kan werken, maar als hij wel een stok achter de deur kan gebruiken of hulp nodig heeft om zijn agenda goed bij te houden en het huiswerk vooruit te plannen dan kan ook gekozen worden voor studiementoraat. Dit is een 1-op-1 begeleiding van 1 uur per week. Als een leerling met name moeite heeft met één of twee vakken en daarbij extra inhoudelijke hulp nodig heeft kan gekozen worden voor bijles. Ook dit is een 1-op-1 begeleiding, waarbij in 1 uur per week vakinhoudelijke hulp wordt geboden.

Lees meer over bijles in het algemeen...
 

 

Wat is ADD - ADHD

Er is bij ADD - ADHD sprake van een regulatiestoornis in de hersenen, waardoor organiseren en plannen uitermate moeilijk is. Iemand met ADHD/ADD kan zijn aandacht niet lang genoeg op één prikkel richten en hij kan moeilijk onbelangrijke prikkels van buitenaf negeren. Een kind met ADHD/ADD doet alvorens na te denken, heeft vaak geen rem, is snel opgewonden, gefrustreerd en chaotisch. De stoornis komt, afhankelijk van de definitie en criteria-toepassing, ongeveer bij 3-5% van de kinderen voor en bij 1% van de volwassen. Bij jongens wordt de diagnose drie keer zo vaak vastgesteld als bij meisjes.

Hoe herkent u ADD - ADHD?

ADHD staat voor: Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD is onder te verdelen in drie groepen:

 • Er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende aandachtszwakte. De persoon heeft moeite om zijn aandacht in het hier-en-nu te houden. Dit wordt ook wel het ADD-type genoemd. ADD staat voor: Attention-Deficit Disorder. Er is hierbij dus geen sprake van hyperactiviteit.
 • Er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit. De persoon heeft niet zoveel concentratie- of aandachtsproblemen.
 • Er is sprake van beide soorten problemen: problemen met aandacht/concentratie en er is sprake van hyperactiviteit/impulsiviteit. Dit type ADHD komt het meeste voor.

Oorzaken

Aangenomen wordt dat ADD - ADHD veroorzaakt wordt door een combinatie van biologische factoren (hersendisfuncties en erfelijkheid) en omgevingsfactoren. Omdat medicatie vaak zoveel effect heeft lijkt de biologische factor (het feit dat het aangeboren is) dus wel het sterkst bepalend. ADD - ADHD heeft een erfelijke basis. Kinderen van een ouder met ADD - ADHD hebben tot 50% meer kans op de stoornis dan kinderen bij wie ADD - ADHD niet in de familie voorkomt.

Prognose

Symptomen van ADD - ADHD worden bij een derde van de kinderen minder als zij in de puberteit komen, bij een derde blijven de symptomen constant en bij een derde wordt het tijdens de puberteit erger. Impulsiviteit verandert in de puberteit vaak in een lage frustratietolerantie – de jongere kan minder hebben en er kunnen stemmingswisselingen zijn. De overbeweeglijkheid wordt in de puberteit vaak ook minder opvallend, het wordt vaak meer een onrustig friemelen. Men gaat er vanuit dat ongeveer 30% van de kinderen met ADD - ADHD de stoornis ook in de volwassenheid nog in dezelfde mate heeft. Het is een stoornis die niet over gaat, maar bij ongeveer 70% van de jongeren met ADD - ADHD nemen de symptomen in de volwassenheid dus af of veranderen deze.

studiekeuze

Zit je in de derde klas van de HAVO of het VWO dan moet je binnenkort een profiel kiezen. Je kunt kiezen uit de volgende profielen (eventueel aangevuld met extra vakken): 'Natuur en Techniek', 'Natuur en Gezondheid', 'Economie en Maatschappij' of 'Cultuur en Maatschappij'.

Stel jezelf de volgende vragen om tot een goede profielkeuze te komen:

 • Waar ben je goed in? Let hierbij niet alleen op je schoolresultaten maar ook op niet-schoolse vaardigheden waar je in het dagelijks leven aanleg voor lijkt te hebben.
 • Wat vind je leuk? Ook hier is het niet alleen van belang hoe de verschillende schoolvakken bevallen, maar juist wat je in je vrije tijd doet of interessant vindt om over te lezen of naar te kijken op televisie.
 • Wat wil je worden? Hierbij is het vooral belangrijk je te realiseren welke wegen je afsluit door het laten vallen van bepaalde vakken. Het kost vaak veel tijd om dit later weer in te halen.

Enkele dingen om op te letten:

 • Neem geen overhaaste beslissingen en bespreek de keuze met verschillende mensen.
 • Denk vooruit, en denk niet alleen aan wat het komende jaar het beste uitkomt. Maar realiseer je ook dat het heel zwaar is om een pakket te volgen dat je niet leuk vindt.
 • Praat met ouderejaars leerlingen en met de school.
 • Oriënteer je alvast op vervolgopleidingen, bijvoorbeeld door informatie op internet.
 • Kies bij twijfel extra vakken naast het profiel, deze kun je altijd nog laten vallen.
 • Maak de keuze niet afhankelijk van die van klasgenoten.
 • Probeer de vakken los te zien van de huidige docent of lesmethode
 • Veel vakken worden anders en misschien veel moeilijker in het vierde jaar. Praat hier met docenten over.
 • Doe een profielkeuzetest. Uitgebreide tests zijn te doen tegen betaling, op internet staat bovendien een aantal gratis profielkeuzetests, zoals op de sites 123test (profielkeuzetest VWO) en van Qompas (na gratis registreren).

Meer informatie over de profielen vind je bijvoorbeeld op de profielkeuzepagina van Qompas.

adhdBij kinderen met ADHD en ADD komt doen voor nadenken. Zij kennen vaak geen rem en zijn chaotisch. Een zoon of dochter met ADHD of ADD is niet altijd even makkelijk. Hoe kunt u uw zoon of dochter thuis het beste ondersteunen bij het maken van huiswerk?

Uw zoon of dochter heeft moeite om de aandacht lang genoeg op één prikkel te richten. Daarbij is uw kind vaak snel opgewonden, gefrustreerd en chaotisch. ADD of ADHD komt, afhankelijk van de definitie, ongeveer bij 3 tot 5% van de kinderen voor.

Wat kan ik doen?

Eén van de risico’s van een kind met ADHD/ADD is dat hij in een negatieve spiraal terecht kan komen. Het is dus heel belangrijk regelmatig thuis te benoemen wat allemaal goed gaat met het schoolwerk. Onze jarenlange ervaring met deze leerproblematiek leverde de volgende tips op.

 • Structureer en herhaal regels en afspraken. Huiswerk en vrije tijd dienen gestructureerd te worden.
 • Maak vaste afspraken over plaats en tijdstip van huiswerk maken en welke hulp uw zoon of dochter daarbij krijgt.
 • Maak afspraken over wanneer hij of zij klaar is met huiswerk en wat de beloning is voor goed werk.
 • Zorg dat u voldoende hulpmiddelen heeft om werk goed te organiseren: memo’s, stickers, een horloge met alarm, een app waarmee hij/zij kan plannen.
 • Geef korte, duidelijke opdrachten en ga niet in discussie over regels.
 • Houd in uw achterhoofd dat uw zoon of dochter het fysiek moeilijk vindt om altijd gewenst te reageren.
 • Verbeter de zelfcontrole door steeds te helpen met de zin ‘eerst denken, dan doen’.
 • Let op medicatie-inname. Medicatie werkt voor de meeste kinderen met ADHD/ADD (zo’n 70%) uitermate goed.
 • Het meeste effect bereikt u door een combinatie van regelmatige medicijninname, een structurele begeleiding bij het leren en goede begeleiding op school.

Tenslotte: blijf het positieve en vertederende kind achter de druktemaker zien. In onze begeleiding van leerlingen met deze leerproblematiek laten wij altijd zien wat er beter gaat.
Meer informatie over begeleiding van leerlingen met ADHD en ADD. 

Faalangst tips voor ouders

Als ouder kunt u veel doen om uw zoon of dochter te leren omgaan met het ervaren van druk. Daardoor kunt u hem of haar ook leren omgaan met faalangst en veel faalangstige gedachten voorkomen.

Hieronder enkele tips:

 • Steun bij het maken van schooltaken. Let erop dat uw zoon of dochter geen taken gaat vermijden maar let er ook op dat hij of zij niet te lang doorleert, genoeg is genoeg.
 • Structuur is erg belangrijk, het geeft houvast en meer zekerheid.
 • Laat uw kind weten dat fouten maken mag. Het komt nou eenmaal voor dat iets mislukt.
 • Ga niet mee in negatieve gedachten. Bij leerlingen met faalangst is er weinig ruimte om aan iets leuks te denken. Leer uw kind aan om positief te denken, hiermee veroorzaak je een rustig en ontspannen gevoel.
 • Laat uw kind weten dat u trots bent op hem en dat dit niet afhankelijk is van prestaties. Niemand is perfect.
 • Van teveel negatieve reacties kunnen faalangstige leerlingen onzeker worden, door teveel positieve reacties kunnen zij onbewust onder druk worden gezet. Het is dus belangrijk om een balans te vinden tussen negatieve en positieve reacties. 
 • Reageer in eerste instantie positief, daarna kan er altijd nog (taakgerichte) kritiek gegeven worden.
 • Laat uw kind alle taken die hij moet doen, ook doen! Neem niet teveel werk uit handen. 

Naar-de-brugklas2