School en leren:

Profielkeuze, een vak apart

studiekeuzeLeerlingen uit 3 HAVO en VWO moeten binnenkort een profiel kiezen. Ze kunnen kiezen uit de volgende profielen (eventueel aangevuld met extra vakken): 'Natuur en Techniek', 'Natuur en Gezondheid', 'Economie en Maatschappij' of 'Cultuur en Maatschappij'.

Stel uw kind voor het kiezen van het profiel de volgende vragen:

 • Waar ben je goed in? Let hierbij niet alleen op schoolresultaten maar ook op niet-schoolse vaardigheden waar uw kind in het dagelijks leven aanleg voor lijkt te hebben.
 • Wat vind je leuk? Ook hier is niet alleen van belang hoe de verschillende schoolvakken bevallen, maar juist wat uw kind in zijn vrije tijd doet of interessant vindt om over te lezen of te zien op televisie.
 • Wat wil je worden? Hierbij is het vooral belangrijk je te realiseren welke wegen je afsluit door het laten vallen van bepaalde vakken. Het kost vaak veel tijd om dit later weer in te halen.
Thuisinschool

Nieuwe mediawijsheid voor ouders

Een van de punten die Tischa Neve op het congres Thuis in School tijdens haar lezing over het opvoeden van pubers benadrukte was: doe wat zij doen. Hiermee duidt ze vooral op het gebruik van internet en diverse internetapplicaties. Een groot deel van het leven van jongeren speelt zich namelijk online af: 90 procent van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar surft dagelijks op het internet. Op het internet houden jongeren zich voornamelijk bezig met het onderhouden en uitbouwen van sociale contacten door middel van MSN, Hyves, Twitter en Facebook. Omdat veel ouders niet op de hoogte zijn van de betekenis van termen als direct message, tweet en een buzz hebben wij een beknopte handleiding geschreven voor een aantal populaire social network sites.

BrugklasNaar de brugklas

De overgang naar de middelbare school is voor de meeste leerlingen een grote stap. Op de basisschool hebben zij vaak zes jaar lang in de klas gezeten met dezelfde kinderen en kregen zij les van één of twee vaste leerkrachten. Wanneer ze naar de middelbare school gaan, komen ze terecht in een soort leerfabriek, waar ze de omgeving en de mensen niet kennen en waar ze ieder uur een ander vak van een andere docent krijgen.

Andere redenen die de overgang naar de brugklas moeilijk maken zijn;

 • Wisselende schooltijden.
 • Het vele huiswerk, dat leerlingen zelf in moeten plannen.
 • De zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid die ineens van kinderen gevraagd wordt.
 • De puberteit waarin leerlingen terecht komen.

Wiskunde

Met de vernieuwing van de Tweede Fase in het schooljaar 2007 werd het vak wiskunde behoorlijk aangepast. Vóór 2007 werd wiskunde in de Tweede Fase onderverdeeld in wiskunde A1, wiskunde A1,2, wiskunde B1 en wiskunde B1,2. Deze vakken werden met de vernieuwing van de Tweede Fase vervangen door wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C en wiskunde D.

De delen A en C zijn vergelijkbaar met wiskunde A1,2 en wiskunde A1.

Wiskunde C is bedoeld om leerlingen die in hun vervolgopleiding niet of nauwelijks met wiskunde in aanraking zullen komen toch een basisvaardigheid in de toegepaste wiskunde te geven. Kansrekening en statistiek zijn de belangrijkste onderwerpen, maar ook een inleiding in functies en grafieken en werken met rijen horen bij wiskunde C. Dit vak hoort in het algemeen bij het profiel Cultuur en Maatschappij. Op de havo wordt dit vak overigens niet aangeboden.

Wiskunde A bereidt een leerling voor op een vervolgopleiding waarin enige wiskunde nodig is, zoals de economische studierichtingen. Het vak omvat dezelfde onderwerpen als wiskunde C, maar er wordt dieper op de stof ingegaan. De theorie van functies wordt uitgebreider behandeld en er wordt een inleiding tot het toetsen van hypothesen in de statistiek gegeven. Wiskunde A hoort bij het profiel Economie en Maatschappij, maar kan ook voor Natuur en Gezondheid worden gekozen.

aapnootmies

Nederlands? Dah ken-ik al!

Het nut van grammatica-uitleg en spellingsoefeningen is veel onderbouwers een raadsel. Met 'op je gevoel afgaan' of gokken kom je bij repetities ver genoeg.

In de bovenbouw blijkt dat zonder grammaticale kennis een correcte werkwoordspelling moeilijk is, en dat oefenen en lezen hadden kunnen zorgen voor een juist woordbeeld. Te laat: die stof wordt niet meer behandeld. In de bovenbouw gaan ze schrijven, zonder spelfouten graag! Frustrerend om dan een onvoldoende te krijgen voor je perfecte betoog...

Zulk lange-termijn-denken is echter lastig voor een onderbouwer. Als ouder kunt u helpen door Nederlands net zo belangrijk te vinden als bijvoorbeeld wiskunde; een vak waarvan iedereen accepteert dat het bestaat uit regels leren, snappen en veel oefenen. En dat oefenen kan óók spelenderwijs: kijk bijvoorbeeld eens op www.cambiumned.nl bij de taalspelletjes. Kwartiertje-verplicht om tijd voor gamen te verdienen?

Huiswerk

Het nut van huiswerk

Voordat we ingaan op hoe u uw kind het beste kan bijstaan bij het huiswerk, is het goed even stil te staan bij het huiswerk zelf. Waarom geven docenten huiswerk op? Hoe helpt het uw kind? Docenten op school geven onder andere om de volgende redenen huiswerk op:

 • Herhalen van de stof uit de les (zodat leerlingen het beter onthouden);
 • Voorbereiden op de volgende lessen;
 • Om leren gaan met naslagwerken en bronnen als internet. Leren zelf informatie te vinden;
 • De vaardigheden die de leerlingen geleerd hebben ook op andersoortige opgaven laten toepassen;
 • Verschillende vaardigheden samenvoegen en samen leren gebruiken (zoals bij het schrijven van een werkstuk).

Voorbereiden op de Citotoets

toets

Februari is Citotoetsmaand. In deze periode wordt ons vaak gevraagd waarom wij geen Cito-trainingen geven. Bij Studiekring geloven wij in het trainen van de vaardigheden die ten grondslag liggen aan de Citotoets. Denk hierbij aan rekenvaardigheden, taalvaardigheden en studievaardigheden. Wij geloven niet in het specifiek trainen voor de test zelf. Daarmee zou je de uitslag ten onrechte kunnen beïnvloeden (niet omdat je de vaardigheden beheerst, maar omdat je de testvragen beter leert doorzien, dat is niet hetzelfde). Vandaar dat wij onze leerlingen tijdens de basisschoolbegeleiding vaardigheden bijbrengen waar ze ook op de lange termijn wat aan hebben. Eventueel kunnen we een Cito-toets doorspreken, maar dan vooral om de spanning eraf te halen.

Hoe kiest u een middelbare school?!

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? We hopen dat de Eindtoets straks goed verloopt en willen u graag helpen in deze spannende periode. Nu draait alles nog om de Eindtoets en dan breekt al snel het moment aan om op zoek te gaan naar een geschikte middelbare school. Enorm veel factoren spelen daarbij een rol. Naast locatie, nodige reistijd en het aanbod van buitenschoolse activiteiten, telt voor leerlingen vaak ook de keuze van vriendjes van de basisschool mee. Hoewel dat een vertrouwd gevoel geeft, leggen de ‘eenlingen’ echter juist vaak sneller contact met hun nieuwe klasgenoten. Voor leerlingen is de uitstraling van de schoolwebsite en de sfeer tijdens de open dag belangrijk. Ouders richten zich vaker op onderwijsfactoren: hoe worden de leerlingen beoordeeld, welke onderwijsmethode wordt er gehanteerd en maken de docenten een betrokken indruk? Heeft u al in kaart gebracht welke factoren voor u het belangrijkst zijn bij de schoolkeuze? En hoe luidt het advies van de basisschool? Heeft uw zoon of dochter veel begeleiding nodig of juist weinig?

Uitslag huiswerkenquête: leerlingen liever gamedesign dan godsdienst

Als de leerlingen het voor het zeggen zouden hebben, zou godsdienst het eerste vak zijn dat werd afgeschaft. Met Frans als duidelijke tweede. In ruil daarvoor zien ze graag meer creatieve vakken, game technology en social media op het lesrooster. Filosofie, psychologie en Chinees scoren ook hoog.