Werkwijze | Studiekring - Studiekring - huiswerk, bijles en trainingen

Onze werkwijze

In al onze vestigingen werken we volgens een bewezen leermethodiek, gericht op het aanleren en verbeteren van studievaardigheden, zoals: plannen, samenvatten, structureren en zelfstandig werken. Deze manier van werken ontwikkelden we samen met Tilburg University.

Leerlingen krijgen een handig planboekje, daarin kunnen zij hun persoonlijke doelen, weekplanningen en de studievoortgang bijhouden.  We gaan aan de slag met leermethodes zoals samenvatten, mindmapping en het creëren van tijdslijnen.

Elke leerling is uniek. En leert op een eigen manier. Daarom heeft iedereen een andere vorm van begeleiding nodig. Bij Studiekring staat de leerling altijd centraal. En krijgt hij/zij altijd begeleiding op maat en persoonlijke aandacht in het behalen van leerdoelen in een eigen plan van aanpak. Waarbij we er altijd naar streven om de leerling zo snel mogelijk zelfstandig te laten zijn.

Ouders/verzorgers worden nauw betrokken in de begeleiding. Dit doen we onder andere door middel van ons online leerlingvolgsysteem. Als ouder is het mogelijk om hier planningen, persoonlijke doelen, voortgangsverslagen en andere afspraken in te zien. Regelmatig bespreken we met de ouder, kind en desgewenst de school hoe het gaat. Indien nodig passen we ook onze begeleiding aan.

Hoe werkt onze werkwijze in de praktijk?

Onze werkwijze 

  1. Kennismaken – We willen in een kennismakingsgesprek de leerling graag leren kennen. We kijken naar wat al goed gaat en naar waar we samen nog aan moeten werken, bijvoorbeeld op het gebied van studievaardigheden, werkhouding en motivatie.  Daar spelen we op in. In een persoonlijk gesprek (met ouder en leerling), en door middel van de studievaardigheden- en motivatietest, bekijken we hoe we de zelfstandigheid van de leerling kunnen bevorderen. Dat werken we uit in een plan van aanpak.

  2. Plan van aanpak – We zetten precies op papier wat we gaan doen. Op maat voor de leerling. Want iedere leerling is uniek. Het plan van aanpak is het uitgangspunt van de begeleiding.

  3. Samen helpen – Ouders en docenten hebben een belangrijke rol in onze aanpak. Samen helpen we mee en dat geeft de leerling rust en vertrouwen.  We leggen afspraken hierover vast.

  4. Doen! – Aan de slag. Want we willen natuurlijk resultaat boeken. De leerling werkt in een prettige omgeving aan zijn doelen. Onder deskundige begeleiding.

  5. Zelfstandigheid – Meer structuur, meer zelfstandigheid, beter plannen, meer rust rond huiswerk. Wij versterken het vermogen om te leren.

  6. Blijvend effect – Van de ondersteuning van Studiekring heeft de leerling zijn hele leven plezier. Sterk ontwikkelde studievaardigheden en een gezonde dosis zelfvertrouwen zijn blijvend. In een wereld waarin je steeds weer nieuwe kennis nodig hebt, is dat heel waardevol.

Gratis intakegesprek

Twijfel je over welke oplossing het beste bij je past? Vraag een gratis intake aan. In een vrijblijvend gesprek bespreken we waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen.