Goed contact tussen school & Studiekring is heel belangrijk - Studiekring - huiswerk, bijles en trainingen

Op school krijg je uitleg over je vakken, bij Studiekring leer je plannen en maak je je huiswerk. Logisch dat Studiekring en school goed contact onderhouden met elkaar. Onze vestigingsmanagers zoeken contact met de mentoren op school. Hoe verloopt die samenwerking? En wat vinden die mentoren zelf van Studiekring?

school

We vroegen het Myrthe en Fabian, twee vestigingsmanagers die regelmatig contact hebben met de mentoren van hun leerlingen. En we vroegen het aan Sjors van de Greef, mentor in Vught. Resultaat: zowel vestigingsmanagers als mentoren ervaren het contact als zeer waardevol. Ouders hebben daarnaast een grote behoefte aan contact tussen school en Studiekring. En de leerlingen? Die kunnen veel beter aan de slag als school en Studiekring hun communicatie op elkaar afstemmen!

Myrthe Krol mentoren stukje websiteWelk contact onderhoud je met de mentoren van je leerlingen?
Myrthe, vestigingsmanager in Vught:  “Ik maak met elke mentor een afspraak. Ook als er niets speciaals aan de hand is met een leerling. Als de mentor iets signaleert bij een leerling, geeft hij of zij dat daarna meteen aan mij door. Daarnaast mail ik iedere week de voortgang naar de mentor en maandelijks de evaluatie. Soms is onze visie op een leerling zelfs doorslaggevend, bijvoorbeeld bij rapportvergaderingen waarin de studiehouding een rol speelt. Ik heb natuurlijk goed zicht op die studiehouding. Wel of geen motivatie: dat wordt bij ons in de huiswerkbegeleiding wel duidelijk. Dus het is heel zinvol om dat terug te koppelen aan school.”
Bij Fabian, vestigingsmanager in Amersfoort, lopen de mentoren makkelijk even binnen. “We praten dan even over een leerling, bijvoorbeeld over de resultaten van een toets. De mentoren vinden het prettig om van mij te horen wat ik zie in de begeleiding.”

Hoe belangrijk is goed contact tussen Studiekring en school?
Myrthe geeft een voorbeeld: “Een tijd terug had ik een leerling die zich heel lastig kon concentreren en problemen had om aan de slag te gaan. Haar mentor op school en ik hebben intensief contact gehouden en de  communicatie goed op elkaar afgestemd. Zo wist ze precies wat er van haar werd verwacht en zag ze Studiekring en school minder als twee gescheiden plekken. Uiteindelijk was dat ook prettig voor haar.”
Fabian: “De begeleiding functioneert natuurlijk ook zonder contact met een mentor, maar ik leer een leerling pas echt goed kennen als ik weet wat er speelt op school. Dus voor mij is dat contact heel belangrijk. Iemand komt zo beter in beeld. Het contact zorgt voor een duidelijk kader zodat de leerling snel aan de bak kan bij ons.”

En wat vindt de mentor?
“Van Myrthe hoor ik heel veel terug over mijn leerlingen,” vertelt Sjors van de Greef, mentor op het Maurickcollege in Vught. “Veel over de werkhouding en over met welk probleem ze naar Studiekring komen. Vaak is dat probleem ook al bij mij in beeld, en het is fijn dat hier buiten school ook aan gewerkt wordt. Het contact verloopt prettig: ik word regelmatig op de hoogte gebracht. Het is meestal een bevestiging van wat we op school zien en daar handelen we dan naar.”

En de afstemming in de communicatie? Sjors: “Heel belangrijk! Door contact te onderhouden met Myrthe kan ik als mentor het gesprek aangaan met een leerling. Hij of zij merkt dan dat wij vanuit meerdere "hoeken" zicht hebben op de voortgang. Dat geeft een duidelijk signaal: we willen leerlingen helpen en laten merken dat hij of zij in beeld is. Dat versterkt de motivatie.”

Ook Fabian hoort positieve feedback terug: “Mentoren willen graag weten wat ik vind van het leerproces van een leerling. Ze vinden het fijn om een schakel te hebben: ik krijg vaak reacties op mijn verslaglegging.”

En wat vinden leerlingen en ouders van het contact tussen mentor en Studiekring?
Fabian: “Leerlingen vinden contact tussen school en Studiekring eigenlijk heel vanzelfsprekend! De lijntjes zijn kort en de communicatie is eenduidig. Er is ook een grote behoefte bij ouders naar nog meer contact tussen Studiekring en school.”
Myrthe: “Mijn leerlingen zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat mentoren over ze zeggen. We zijn er heel open over dat we graag contact houden met een mentor; de mentor vertelt dat ook aan de leerling. Goed contact met school is echt een essentieel onderdeel van de begeleiding.”