Huiswerkbegeleiding een luxe? Volgens Studiekring niet! - Studiekring - huiswerk, bijles en trainingen

Niet iedereen kan huiswerkbegeleiding betalen. Volgens een voorspelling van het CBS leven er in Nederland circa 544.000 Nederlandse huishoudens in armoede. En binnen deze huishoudens zijn vooral kinderen de dupe. Aanvullende begeleiding zoals bijles of huiswerkbegeleiding vallen niet binnen het kostenplaatje. Hoe kun je deze kinderen toch voldoende ondersteunen?

Huiswerkbegeleiding


De oprichters van Studiekring realiseerden zich van begin af aan dat niet iedereen de middelen heeft om van aanvullende begeleiding gebruik te maken. Naast verschillende lokale initiatieven en projecten, heeft Studiekring twee manieren gevonden om deze kinderen alsnog te helpen. Studiekring werkt daarvoor nauw samen met Talent-Plan, een stichting die onderwijsbegeleiding mogelijk maakt voor leerlingen uit minder koopkrachtige gezinnen. Vestigingsmanagers van Studiekring mogen bovendien beurzen voor huiswerkbegeleiding uitreiken aan gemotiveerde leerlingen. Hoe werkt dit precies?

Studiekring en Talent-Plan
Begeleiding is voor kinderen soms noodzakelijk om een diploma te halen. Volgens voorzitter van Talent-Plan Hans ter Borgh is van groot belang dat ook kinderen die in gezinnen met weinig financiële middelen opgroeien, de kans hiertoe krijgen. ‘Juist voor die kinderen is individuele onderwijsbegeleiding van groot belang om daadwerkelijk dat diploma te halen.’ Stichting Talent-Plan is bedacht door oud-werknemer van Studiekring Annet Braaksma en oprichter van Studiekring Ivo Richaers. Zij wilden dat ook kinderen met minder koopkrachtige ouders toegang kregen tot professionele begeleiding. Stichting Talent-Plan startte in april 2009, met als doel inzet van professionele begeleiding mogelijk te maken voor deze kinderen. Talent-Plan is een onafhankelijke stichting en wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Hoe werkt Talent-Plan?
‘Talent-Plan financiert kortdurende didactische ondersteuning’, verduidelijkt Maud Dolman-Pontier, lid van het bestuur van Talent-Plan en verantwoordelijk voor het leerlingmanagement. ‘Dus echt dat duwtje in de rug van de leerling. Vaak is de hulpvraag al heel duidelijk en hebben ze al goed uitgezocht wat er nodig is.’ Talent-Plan werft zelf alle fondsen. Maud: ‘Op dit moment financieren we begeleiding voor 14 leerlingen, waaronder veel leerlingen die bij Studiekring begeleiding volgen. Gemiddeld financieren we nu zo’n 15 tot 20 leerlingen per half jaar. We werken samen met verschillende instanties, zoals huiswerkinstituten, of orthopedagogen.’ De aanmeldprocedure begint bij de aanvraag van ouders, ondersteund door de mentor of zorgcoördinator op school.

Zijn deze leerlingen gemotiveerd?
‘Ja, juist! Daar selecteren we ook echt op’, beaamt Maud. ‘We vragen van het instituut of behandelaar altijd een plan van aanpak en gaan met ouders en leerling in gesprek over de hulpvraag. We letten daarin op hoe ze gaan werken aan zelfstandig leren leren. Evaluatiedata spreken we altijd meteen af, waarbij we een evaluatie willen van de leerling en het instituut. De inzet van de leerling speelt daarin een grote rol.’ De meeste leerlingen komen vaak al zelf met een concreet doel, zoals het halen van een voldoende voor een bepaald vak. En de reacties van ouders zijn vaak alleen maar positief.’

Achtergrond: armoede bij kinderen
Volgens het meest recente armoedesignalement van het CBS was in 2013 één op de drie armen jonger dan 18 jaar: 400.000 kinderen verkeerden toen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Sinds 2007 is het aantal arme kinderen met 124.000 gestegen. Twee derde van de arme kinderen heeft werkende ouders, met een verhoogd risico als die als zelfstandige werken. Het armoederisico van kinderen is ook hoog als ze in een gezin wonen met drie of meer kinderen. Eén op de drie kinderen van Marokkaanse komaf verblijft in een arm gezin.

Studiebeurzen van Studiekring
De oprichters van Studiekring realiseerden zich van begin af aan dat niet iedereen vanzelfsprekend  van aanvullende begeleiding gebruik kan maken. Daarom geeft Studiekring zelf ook beurzen aan leerlingen. Nina Collins, interim-clustermanager, legt uit:  ‘Dat zijn beurzen waarmee leerlingen gratis 5 maanden lang 3 middagen per week huiswerkbegeleiding mogen volgen.’ Kinderen komen daarvoor in aanmerking als ze hulp nodig hebben en daar eigenlijk niet voor kunnen betalen. Nina: ‘De school bepaalt vaak welke leerlingen dat zijn en die nodig ik dan samen met de ouders uit voor een intake. Wat ik heel mooi vind, is dat we zo als commerciële organisatie belangeloos een maatschappelijk doel kunnen dienen, namelijk kids helpen die het echt nodig hebben.’

Wil je meer weten over Talent-Plan?
Kijk op de website: www.talent-plan.nl

 

Gratis intakegesprek

Twijfel je over welke oplossing het beste bij je past? Vraag een gratis intake aan. In een vrijblijvend gesprek bespreken we waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen.