Jan Verhulst over Studiekring - Studiekring - huiswerk, bijles en trainingen

janRector Jan Verhulst van het Vechtstede College in Weesp vertelt over de samenwerking op school met Studiekring. Gabriella van der Linden doet verslag van haar interview met Verhulst en vestigingsmanager Renée de Graaf.

De slogan: “Vechtstede College: Maak(t) je wereld groter” kan gerust letterlijk genomen worden. Na de sloop van een groot deel van de voorgevel en een complete vleugel van het gebouw, verrijst er nu een prachtige glazen pui als entree, licht en uitnodigend. Terwijl de leerlingen de afgelopen maanden rustig konden doorwerken, werd het oude dak getransformeerd tot een complete nieuwe gang met maar liefst tien lokalen. Een meesterklus die ondanks tijdelijke ongemakken tot nu goed verloopt, vertelt rector Verhulst. Na de afwerking van de entree komt er nog een nieuwe aanbouw en vóór de zomer is alles klaar.

De Studiekringvestiging op het Vechtstede heeft alle bouwperikelen van dichtbij meegemaakt. Op dit moment zelfs van héél dichtbij: de huiswerkbegeleidingslokalen zijn gevestigd in een noodgebouwtje op het schoolplein, naast zandhopen en een bouwkraan. Even behelpen, maar vestigingsmanager Renée de Graaf is een optimistische aanpakker, die voor haar leerlingen de broodnodige rust weet te creëren. Na de grootscheepse verbouwing zal Studiekring vanuit lokalen in het schoolgebouw werken.

Huiswerkbegeleiding Weesp2Vestigingsmanager Renée de Graaf: ‘Het is een beetje kamperen, maar we zijn het inmiddels ook al gewend. En ik krijg alle medewerking van de conciërges bij de zaken die wat anders lopen door de huisvesting. Dat is karakteristiek voor de school: ook met de docenten heb ik heel goede contacten. Laatst kwam er een met een boekje met leesteksten voor de brugklas waar op school mee gewerkt wordt. Dat soort dingen zijn fijn om goed aan te kunnen sluiten bij de lesstof, zo begeleid je leerlingen optimaal.’

Geopend vanaf oktober 2011 begeleidt Studiekring nu zo’n 25 leerlingen van het Vechtstede. De vestiging is alleen geopend voor ‘eigen’ leerlingen.

Rector Verhulst: ‘Hoewel huiswerk in principe bij de thuissituatie hoort, willen we toch de mogelijkheid bieden op school begeleiding te volgen. Soms is het moeilijk thuis aan het werk te gaan, ontstaan er discussies of is het lastig in een ritme te komen dat nodig is. Ouders onderkennen dat en oefenen daarop hun verantwoordelijkheid uit. We hebben een actieve ouderraad die de komst van Studiekring nauwlettend in de gaten hield, en de balans is gewoon goed. Het is belangrijk om de rollen duidelijk te hebben, het blijft een tussenterrein dat misschien meer bij de ouders hoort. Er zijn prima persoonlijke contacten tussen docenten en Studiekringmedewerkers en de aanpak sluit aan bij de zorg die we zelf als school bieden. Het kan voor leerlingen die meer structuur, rust en regelmaat nodig hebben net het verschil maken.’

De school biedt zelf inderdaad heel wat zorg. Het is zelfs een belangrijk punt uit het rapport van de Inspectie voor het Onderwijs: ‘De kracht van het Vechtstede College is ongetwijfeld de zorg voor de leerlingen. De betrokkenheid bij de leerlingen uit zich in het pedagogisch handelen van de leraren, de kwaliteit van de leerlingbegeleiding en het prettige en veilige schoolklimaat. De omgang tussen leraren en leerlingen is zowel in als buiten de lessen open en plezierig. […]

Er wordt bij binnenkomst van de leerlingen veel aandacht besteed aan een goede aansluiting op het basisonderwijs. Daar waar uit tests blijkt dat er sprake is van achterstanden of sociaal-emotionele problemen, biedt de school een veelheid aan mogelijkheden voor extra hulp, bijvoorbeeld door extra steunlessen, trainingen en huiswerkbegeleiding.’

Op de website van school kom ik de actieve ouderraad weer tegen met iets opvallends: het Oudercafé. Regelmatig komen ouders, leerkrachten en schoolleiding informeel bij elkaar om allerlei zaken die op school spelen te bespreken. Suggesties worden meegenomen in het onderwijsplan: een flinke betrokkenheid dus die rector Verhulst toejuicht. Het zorgt voor een hecht contact tussen ouders en school.

Al rondkijkend in de school word ik helemaal enthousiast van de komende voorstelling door het Vechtstede Theater. Een bewerking van Shakespeare’s Midzomernachtsdroom: ‘Zomaar een nacht in Weesp’, waar zang en dans een ruime plaats in hebben gekregen. Hoewel de theatergroep ook veel op locatie werkt, is deze keer gekozen voor het realiseren van een echte Shakespearean Globe in de aula van de school. Er zijn aardig wat talentvolle leerlingen die voor het Vechtstede kiezen vanwege het culturele aanbod en de school wil hen graag stimuleren zich verder te ontwikkelen. Er is dan ook een groeiende doorstroom naar de professionele theateromgeving.

Naast het cultuuraanbod noemt de rector als speerpunten de aandacht voor de moderne talen en de uitgesproken bèta-ambitie. Voor het laatste is zelfs speeddaten op school in het leven geroepen, waarbij leerlingen in korte gesprekken met bèta-wetenschappers en studenten enthousiast worden gemaakt en veel informatie ontvangen.

De aandacht voor de moderne talen sluit aan bij de slogan ‘Maak(t) je wereld groter’.

Rector Verhulst: ‘We vinden het belangrijk dat leerlingen zich kwalificeren, en daarom doen ze bij ons gewoon allemáál in het derde leerjaar een Anglia-examen. 30 leerlingen doen een vergelijkbaar examen in het Frans en behalen het DELF-certificat. Hetzelfde geldt voor Duits waar ze werken voor het Goethe Zertifikat. De eerste leerling van het Vechtstede College haalde onlangs het DELE cerificaat voor Spaans. Heel pittige examens voor internationaal erkende certificaten. Bij het tweetalig Engels sluiten de leerlingen in VWO met het International Baccalaureate af. Leerlingen grijpen de mogelijkheid om te excelleren, daar ben ik trots op. Het geeft aan dat onze leercultuur aantrekkelijk is, en dat heel belangrijk. En het is gewoon leuk als een leerling vraagt het Anglia-examen nogmaals te mogen doen, maar dan op een hoger niveau.’

Studiekring-weesp-nieuwWat is er voor bijzonders aan de hand met de Mavo op het Vechtstede College?
‘Er is een tweejarig traject naar het eindexamen, gedurende die tijd blijft in principe niemand zitten. In het derde leerjaar volgt iedere leerling nog steeds alle vakken, de sectorkeuze wordt pas aan het eind van het schooljaar gemaakt. Dat uitstel van studie- en beroepskeuze werkt goed.’

De klassieke vraag: waar bent u trots op?
Verhulst: ‘Pfff… er zijn veel elementen waar ik trots op ben! Ik noemde de leercultuur al en het excelleren, maar misschien ben ik wel het meest trots op onze docenten die het pedagogisch klimaat scheppen. De omgang tussen docenten en leerlingen is heel erg goed.
En onze leerlingen scoorden bij de enquête die in het derde jaar wordt afgenomen het allerhoogst op ‘welbevinden’ van alle scholen in de regio.’

Als Studiekringer spreekt de aandacht voor effectief leren op de school me heel erg aan. Net als het Vechtstede College houden we in onze begeleiding immers graag rekening met de verschillende leermanieren.

Vestigingsmanager Renée de Graaf: ‘Het aanleren van goede studievaardigheden is en blijft een stokpaardje bij ons. Het kan absoluut het verschil maken om goed te observeren op welke manier een kind leert en alternatieven aan te dragen. Op die manier krijgt een leerling betere resultaten in minder tijd, dat motiveert enorm. Daarom was het ook leuk om zoveel enthousiasme te merken van veel ouders hier op school toen we de ouderworkshop Toolkit voor de Brugklas gaven. Juist daarin gaven we veel tips en trucs rond studievaardigheden. Op die manier helpen we ook de ouders die ervoor kiezen zelf hun kind te begeleiden.’

Renée, van oudsher docente Frans, wordt enthousiast geassisteerd door Lukas, die naast zijn werk als biologiedocent bij Studiekring leerlingen helpt bij de bètavakken tijdens de huiswerkbegeleiding. Sommige leerlingen hebben meer baat bij vakspecifieke bijles of studiementoraat: individuele begeleiding vanaf één uur per week waarbij de leerling extra les krijgt in een bepaald vak of in planning, structureren en studievaardigheden. Het vijfkoppige docententeam staat er voor klaar vanuit deze bijzondere locatie… op een bijzondere school die aan alle kanten bouwt aan de toekomst.

Studiekring, Maart 2013
Door: Gabriella van der Linden

Gratis intakegesprek

Twijfel je over welke oplossing het beste bij je past? Vraag een gratis intake aan. In een vrijblijvend gesprek bespreken we waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen.