Blog - Studiekring - huiswerk, bijles en trainingen

Check5, het grootste huiswerkinstituut van Limburg, is onderdeel geworden van Studiekring; marktleider in Nederland op het gebied van huiswerkbegeleiding. Voor Studiekring een unieke kans om uit te breiden in Limburg én voor Check5 veel mogelijkheden tot groei en innovatie. De twee bedrijven passen wat betreft ambitie en geschiedenis goed bij elkaar.

groei

In februari vierde een van onze grootste vestingen haar 10e verjaardag. Dat was reden voor een feestje. 10 vragen aan Wouter Veldhuis, vestigingsmanager in Woerden.

woerden

Het einde van het schooljaar in zicht, maar nog bergen te verzetten. En juist de dingen die stress opleveren, schuif je voor je uit. Herkenbaar? Volg dit stappenplan voor een geslaagd einde van dit schooljaar.

keepcalm

Als ambulant begeleider begeleid ik al jaren leerlingen op College De Heemlanden in Houten. Deze leerlingen hebben een indicatie cluster 2, omdat ze een stoornis hebben op het communicatieve vlak.

De begeleiding vindt plaats op school, maar ook daarbuiten. Het maken van huiswerk levert vaak problemen op, vooral bij leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Het plannen van het werk en het uitvoeren geven vaak problemen thuis. Ouders komen dan in een niet-ouderrol, omdat ze hun kind hierbij intensief moeten ondersteunen.

Enige jaren geleden kwam ik in aanraking met Studiekring die toen nog in een gebouw elders in Houten zat. Daar konden 'mijn' leerlingen intensief, frequent en doelmatig bij hun huiswerk worden ondersteund. Ook bleek er een mogelijkheid voor begeleiding bij de planning en studievaardigheid te zijn.

Zittenblijven of overgaan: dé vraag voor veel leerlingen aan het eind van het schooljaar. Is zittenblijven erg? En hoe zorg je dat je overgaat naar volgend jaar? 5 vragen en antwoorden over zittenblijven.

overgaan

Er zijn heel wat leerlingen op school die moeite hebben met plannen, structuur, geconcentreerd huiswerk maken, dit komt voor in brugklas t/m eindexamenjaar. Bovendien heeft onze school nogal wat zorgleerlingen die extra aandacht nodig hebben. Vooral voor deze laatste groep is het anders bijna onmogelijk om hun schoolloopbaan met succes af te sluiten zonder hulp van externe begeleiders.

  • Geen reistijd
  • Vertrouwde omgeving
  • Makkelijk contact tussen Studiekring en docenten Corderius College

Iemand die geduldig is, goed kan uitleggen én je zelfvertrouwen geeft? Een superdocent. Stef Helsen van Studiekring Houten is er zo één. Tijd om hem eens in het zonnetje te zetten. Wat zeggen zijn leerlingen over hem?

wiskunde

nieuwe-schoolErik Verhulp is één van de initiatiefnemers van Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT) en directeur Digischool. Studiekring maakt in de dagelijkse praktijk van de studiebegeleiding veelvuldig gebruik van het materiaal dat wordt aangeboden door zijn Digitale School en beheert het vaklokaal studiebegeleiding... maar er is meer... Van woordjes leren op internet via de Steve Jobs school naar het onderwijs voor een nieuwe tijd. Studiekring sprak met deze intrigerende man over zijn drijfveren en de ‘komende revolutie’ in onderwijsland.

U bent betrokken bij allerlei initiatieven om het onderwijs in Nederland te veranderen. Dit alles onder de paraplu van ‘Het onderwijs voor een nieuwe tijd’. Wat houdt dat nieuwe onderwijs volgens u precies in?
Het idee voor het onderwijs voor een nieuwe tijd komt voort uit frustratie over het bestaande onderwijs in Nederland. Het onderwijs wat we nu hebben is weinig flexibel, niet individueel genoeg en gaat bovendien niet snel genoeg mee met de technologische ontwikkeling. Op het gebied van het onderwijs liggen heel veel zaken vast in Nederland en dat is gek... Waarom moet een leerling per se van half negen tot kwart voor drie op school zitten? Waarom moet je alle examens op hetzelfde niveau doen? Als je op het HAVO zit maar je bent bijvoorbeeld heel goed in wiskunde, waarom kan je in dat ene vak dan geen examen doen op VWO niveau?

Bij kinderen met ADHD en ADD komt doen voor nadenken. Zij kennen vaak geen rem en zijn chaotisch. Een zoon of dochter met ADHD of ADD is niet altijd even makkelijk. Hoe kunt u uw zoon of dochter thuis het beste ondersteunen bij het maken van huiswerk?

adhd

den-haag-hmlDe Studiekringvestiging op het Haags Montessori Lyceum opende ruim een jaar geleden haar deuren, en groeide binnen de kortste keren uit tot een van de grotere vestigingen van Studiekring in Nederland. Hoe bevalt dat tot nu toe? Een verslag van gesprekken met HML-conrector Fred Brandt en Studiekring-clustermanager Danjo Raijer.

Hoe ervaart u het nu er huiswerkbegeleiding binnen de school wordt aangeboden?
Fred: ‘Ik ervaar vooral, ook bij mijn collega’s, dat er makkelijker en meer contact is rond de leerlingen. De wekelijkse verslagen van de huiswerkbegeleiders waren er altijd al, maar nu staat het dichter bij de school en voelt het minder vrijblijvend. Ik stel prijs op de berichtgeving, het kan een aanvulling vormen en zorgt voor herkenning. Indien nodig komt het nu ook ter sprake tijdens de mentorgesprekken met leerling en ouders: zoiets draagt bij aan het inzicht van de leerling. En het is goed de enorme rust te ervaren in het huiswerkbegeleidingslokaal, er wordt gewerkt. Voor sommige leerlingen leek de begeleiding averechts te werken: alsof de verantwoording uit hun handen genomen was. Voor hen is de laatste maanden een wat strikter protocol ontwikkeld in samenwerking met school, dat lijkt vruchten af te werpen.’