Blog - Studiekring - huiswerk, bijles en trainingen

Paul den Otter, rector van het DevelsteinCollege in Zwijndrecht, zocht in 2010 professionele huiswerkhulp voor leerlingen van zijn school. 'We organiseerden het altijd zelf, maar daar hadden we steeds minder tijd voor. We zijn toen op zoek gegaan naar een organisatie die goed bij ons paste.' En dat is Studiekring geworden, nu al vier jaar een goede samenwerking. Mooi moment om de balans op te maken.

Zwijndrecht

Veel leerlingen hebben de neiging om vervelend schoolwerk tot het laatste moment uit te stellen. Het kan geen kwaad om soms hard te moeten werken om het schoolwerk af te krijgen. Maar wanneer er altijd haastig gewerkt wordt en het schoolwerk nooit helemaal af is dan is dat slecht voor de productiviteit, de schoolresultaten en de gemoedsrust. Leren plannen is voor deze leerlingen een uitkomst.

agenda

Contact met school is belangrijk. Overleg tussen thuis en school zorgt ervoor dat de twee werelden waarin uw kind leeft dichter bij elkaar komen en op elkaar raken afgestemd. U leert de schoolsituatie van uw kind beter kennen en de school leert een stukje van de thuissituatie kennen. Daarom is het ook op de middelbare school van belang om in contact te blijven met de school.

contact

Vrijwel iedereen die regelmatig met de computer werkt, heeft wel eens meegemaakt dat een verslag of ander werk volledig van zijn computer is verdwenen. Dagen of soms wel weken werk die voor niets zijn geweest! Om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen volgen hieronder een aantal trucs, waarmee je documenten soms toch kunt herstellen en een aantal tips waarmee je de kans op het kwijtraken van werk verkleind.

Documenten herstellen

Ongedaan maken (ctrl-z) Wanneer je een tekst of delen van een tekst geselecteerd hebt, en je drukt vervolgens op een toets, dan zul je die dan de geselecteerde delen vervangen worden door de toets die je hebt ingedrukt. Om de geselecteerde tekst terug te halen ga je in Word 2007 naar bewerken en vervolgens ongedaan maken of je gebruikt de sneltoets combinatie ctrl + z.

Automatisch opslaan: Wie kent het niet, heb je de hele avond aan je verslag gewerkt, ben je bijna klaar, loopt je computer vast. Tegenwoordig slaan de meeste programma’s de documenten om de 10 minuten automatisch op. Handig, maar omdat mensen best veel kunnen typen in 10 minuten is het nog beter om je werk regelmatiger automatisch op te laten slaan. Om de twee minuten is het beste. In Microsoft Word kun je dit doen door naar opties voor Word te gaan dan opslaan en vervolgens de minuten aan te passen. In Word 2007 vind je opties voor Word onder het Windows logo linksboven in beeld.

Veel ouders worstelen met de vraag hoe ze hun puber het beste kunnen helpen met huiswerk.En dat is eigenlijk heel logisch: de tijd dat u als ouder zelf op school zat ligt meestal ver achter u, en inmiddels is het onderwijs niet stil blijven staan! Scholieren van nu leven in een andere wereld, een wereld waarin bijvoorbeeld internet en social media een grote rol spelen. En deze grote verschillen tussen heden en verleden zorgen voor onzekerheid bij ouders.

thuis

Communiceren met jongeren

Huiswerk staat in de top vijf van onderwerpen waar ouders ruzie over hebben met hun kind. Hieronder leest u hoe u een negatieve sfeer kunt doorbreken en de communicatie over huiswerk een positieve wending kunt geven.

De puberteit

Een reden voor de moeilijke communicatie met jongeren is het intreden van de puberteit. In deze periode is er een duidelijke verandering in de zelfstandigheid van een kind. De drang naar zelfstandigheid van jongeren botst vaak met de manier waarop ouders voor hun kind willen en gewend zijn te zorgen. Andere redenen voor conflicten binnen een gezin met een puberend kind kunnen zijn:

 • Alle veranderingen die een jongere in de puberteit doormaakt
 • Ouders die zich onvoldoende willen aanpassen aan deze veranderingen
 • Jongeren die extreem snel zelfstandig willen zijn
 • Ouders die hun kind graag afhankelijk willen houden

Goede communicatie start met actief luisteren!

luisterOm goed met uw kind te kunnen communiceren en hem/haar vervolgens positief te kunnen stimuleren (om bijvoorbeeld met het huiswerk aan de slag te gaan) is het van belang dat u begint met goed luisteren.

De kern van actief luisteren is parafraseren: in uw eigen woorden herhaalt u wat de ander heeft gezegd. Door te parafraseren toetst u of u de ander goed begrijpt, voordat u reageert op wat is gezegd. Soms is actief luisteren al voldoende voor uw kind en hóeft u helemaal geen reactie of oplossing te geven.

Parafraseren kent een aantal valkuilen. Een daarvan is het zogenaamde papagaaien, het is niet de bedoeling dat u uw kind letterlijk napraat.

Regels voor communicatie

TijdTijd: neem de tijd voor een gesprek met uw kind en toon dat. Eventueel kunt u samen een gesprek uitstellen tot een moment dat u allebei wél tijd hebt.

 

brede_interesseBrede interesse: wees niet alleen gericht op huiswerk of schoolzaken, maar vraag ook regelmatig naar andere dingen die uw kind bezig houden. Hierdoor zal uw kind ook makkelijker en prettiger over schoolzaken praten.

 

vragenStel open vragen: bij gesloten vragen stuurt u de ander al in de richting van een bepaald antwoord. Door open vragen te stellen geeft u uw kind de gelegenheid om de 'route' van het gesprek te bepalen. Uw kind heeft zo meer inbreng in het gesprek.

 

oorLuister actief: open uw oren voor het verhaal van uw kind. Hou zelf eerst uw mond en laat uw eigen gedachten en interpretaties in eerste instantie voor uzelf. Toon en toets of u uw kind begrijpt.

 

spreek

Vertel wat je zelf ervaart: nadat u uw kind hebt begrepen kunt u vertellen wat u voelt en denkt. Doe hierbij niets af aan het verhaal van uw kind, maar zet uw kant náást het verhaal van uw kind. U kunt dit heel goed doen in de vorm van een ik-boodschap.

 

positieve_aandachtGeef positieve aandacht: juist bij conflicten is positieve aandacht heel belangrijk. Vertel uw kind bijvoorbeeld dat u het fijn vindt dat uw kind heeft vertelt wat hij/zij denkt. Als uw kind zelf geen positief gedrag vertoont, kunt u het voorbeeld geven. Laat op een positieve manier merken dat u uw kind wil helpen.

 

winZoek win-win situaties: het is een fabeltje dat bij een ruzie of conflict één persoon moet winnen en de ander moet verliezen. Zoek samen met uw kind naar alle mogelijke situaties waarin jullie allebei winnen (tevreden zijn).

 

afspraakMaak een afspraak: kies samen de beste win-win situatie en maak daar een afspraak over. Zet de afspraak op papier zodat voor allebei duidelijk is wat er verwacht wordt. Een afspraak op papier laat zich ook makkelijker evalueren.

 

spanning

Als de spanning te hoog oploopt: soms bent u als ouder niet in staat tot luisteren en rustig praten, doordat u te boos bent door de situatie. Probeer op zo'n moment niet een goed gesprek te voeren, maar geef uw kind aan dat u er later op terug zult komen.

 

Boeken en webtips

Het_puberende_brein

Het best verkochte boek:  Het puberende brein | Eveline Crone (2008)

Andere interessante boeken zijn:

 • Ik heb ook wat te vertellen! | Martine F. Delfos (2010)
 • Praten met je puber | Annette Heffels (2007)
 • Generatie Einstein | Jeroen Boschma & Inez Groen (2006)
 • Pubers van nu | Herberd Prinsen & Klaas Jan Terpstra (2009)

J/mvoorouders.nl, is de website van het opvoedblad J/M voor Ouders. Op deze website zijn veel artikelen en blogs te vinden over het opvoeden van jongeren.

Ouders.nl is de website van Ouders Online. Hier is veel informatie te vinden over de puberteit en er is een forum waarop ouders met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Wij organiseren thema-avonden over het onderwerp communiceren met jongeren

Ieder mens is verschillend, dus iedereen heeft ook zijn eigen voorkeuren en talenten om dingen te onthouden. Dit kun je testen door drie verschillende rijtjes met woorden in dezelfde vreemde taal te leren op drie manieren: door er een paar minuten naar te kijken (ziend leren), door ze hardop te zeggen (luisterend leren) en door ze op te schrijven (bewegend leren). Zo ontdek je welke manier voor jou de meest effectieve manier is om dingen te leren en onthouden.

brein

Rapport_Einstein_Bestaat_nietUit recent onderzoek is gebleken dat de internetvaardigheden van de meeste jongeren worden overschat. Volwassenen denken vaak dat jongeren alles begrijpen wat er op het internet gebeurt, uit onderzoek blijkt dit anders te liggen. Enkele opvallende uitkomsten uit het onderzoek zijn:

 • Jongeren zijn niet bang en klikken overal vol overgave op
 • Ze zijn niet zo goed in zoeken; ze slaan een pad in en als ze daar niet vinden wat ze willen dan staat het niet op internet
 • Jongeren op het internet zijn naïef; het gevaar voor het schaden van auteursrechten en het binnenhalen van virussen bij het downloaden leeft niet bij hen
 • Ze hebben geen antwoord op de vraag waarom je je persoonlijke gegevens niet op Hyves invult maar wel op bestelsites als bol.com.

Begeleid uw kind bij het verantwoord gebruiken van internet

Wel of geen internet op de eigen kamer van uw kind?
Jongeren met internet op hun slaapkamer internetten twee keer zoveel! Door uw kind in de huiskamer of een andere gemeenschappelijke ruimte te laten internetten kunt u gemakkelijker zicht houden op wat uw kind doet.

Blijf op de hoogte van nieuwe toepassingen op internet
U kunt uw kennis aanvullen met behulp van uw kind. Jongeren vinden het vaak leuk om uit te leggen hoe zaken op het internet werken en wat ze zoal doen. In de folder ‘Uw tiener en internet' worden gangbare internettermen verklaard.

Maak duidelijke afspraken
Maak afspraken over het gebruik van internet, toepassingen zoals e-mail, chatten, downloaden, installeren, gamen, kopen en het omgaan met persoonlijke informatie, webcam en foto's. Reageer tijdig wanneer uw kind overmatig gebruik maakt van internet. Kijk voor meer informatie over het maken van afspraken rond het gebruik van internet op www.digibewust.nl.

Wees alert op digitaal pesten
Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat 1 op de 6 kinderen regelmatig gepest wordt op internet.

Apps leiden leerlingen niet alleen maar af, ze kunnen er ook veel van leren. Naast alle spelletjes worden er ook veel educatieve apps ontwikkeld. Ook Studiekring ontwikkelde er één waarmee je makkelijk kunt plannen. Een aantal handige apps voor leerlingen op een rijtje:

Nuttige apps

Hoe overleef ik een ouderavond?

Geschreven door een docent van het Montessori Lyceum Amsterdam  

Gesprekken tijdens ouderavonden duren op de meeste scholen ongeveer 10 minuten. Het is dus van belang snel ter zake te komen. Soms mislukt dit omdat beide partijen te afwachtend zijn. Ouders kijken verwachtingsvol naar de docent en denken: “zegt u het maar”. Docent denkt: “deze ouders nemen de moeite om te komen, ze zullen wel een dringende reden hebben.”