1. Inleiding

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Studiekring B.V. vraagt Studiekring de gebruiker van de diensten om een aantal gegevens te verstrekken. Studiekring gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Studiekring. Het doel van dit beleid is zorgen dat je begrijpt welke persoonlijke gegevens we van jou verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken. Daarnaast willen we je uitleggen hoe wij jouw privacy beschermen en welke rechten en keuzemogelijkheden je hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen en verwerken.

2. Doeleinden Gegevensverwerking

Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van Studiekring wordt de gebruiker op de website gevraagd een aantal gegevens in te vullen of per e-mail aan Studiekring te verzenden zoals naam, telefoonnummer, postcode en huisnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening en om in het kader hiervan informatie te kunnen toesturen en te factureren. Tevens wil Studiekring de gebruiker graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, interessante aanbiedingen of ander soort informatie

3. Analyse van Gegevens en Cookies

Bij het gebruiken van onze website ga je akkoord met het plaatsen van cookies.

3.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen en uitlezen als je onze websites of apps gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk (minimale cookies), bijvoorbeeld om de website of app goed te laten functioneren. Of om gedrag van bezoekers op de website of app te analyseren en hiermee te verbeteren. Andere cookies zijn niet noodzakelijk (optimale cookies) maar kunnen handig zijn omdat je hierdoor bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie op een formulier hoeft in te vullen of voor het tonen van passende advertenties op basis van jouw profiel.

3.2 Cookie-instellingen

Je kiest zelf of je alleen de minimale cookies wil toelaten of ook de optimale cookies, dit kun je bij een bezoek aan de website of de app aangeven.

Minimale cookies:

De minimale cookies zijn nodig om de primaire functies van de website of app te kunnen gebruiken. Wij plaatsen deze cookies altijd, ook om te analyseren hoe vaak de website of app bezocht wordt en het gedrag van bezoekers te analyseren. We gebruiken deze informatie om de website te verbeteren en niet om persoonlijke profielen te maken. Wij hebben daarom geen toestemming nodig om deze cookies te plaatsen of te lezen.

Naam cookie Omschrijving Bewaartermijn
_ga, _gid, _gat_gtag_UA_327891_1 Deze cookies worden gebruikt om (anoniem) bezoekersstatistieken te verzamelen waardoor we onze website en apps kunnen verbeteren. _gid en _gat_gtag_UA_327891_1 verlopen na bezoek. _ga verloopt na 2 jaar.
privacyLevel Deze cookie wordt gebruikt om de privacy instellingen te bewaren. Verloopt na 1 jaar
PHPSESSID Noodzakelijk cookie om de website te kunnen gebruiken. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk door de website te navigeren. Verloopt na het bezoek

Optimale cookies:

Deze cookies gebruiken wij onder andere om met jou te kunnen chatten via ons chatprogramma. Hiervoor hebben we wel expliciete toestemming nodig omdat we jouw bezoek op persoonsniveau analyseren. Deze analyses gebruiken wij ook voor persoonlijke boodschappen op websites en apps van Studiekring en andere partijen. Je geeft ons hiermee ook toestemming om je IP adres met deze partijen te delen. Op dit moment worden er geen optimale cookies geplaatst.

Naam cookie Omschrijving Bewaartermijn
NID, CONSENT, 1P_JAR, OTZ Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien. Verloopt na 1 jaar

4. Gegevensverstrekking aan Derden

Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst die met Studiekring is gesloten. Daarnaast is het mogelijk dat Studiekring gegevens van de gebruiker op grond van een verplichting in verband met de geldende wet- en regelgeving aan een derde dient te verstrekken. De persoonsgegevens van de gebruiker worden dan uitsluitend verstrekt indien duidelijk is dat deze wettelijke verplichting daadwerkelijk bestaat. Studiekring behoudt het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker aan de autoriteiten te verstrekking in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haar diensten.

5. Beveiliging van Gegevens

Gegevens van de gebruiker die door Studiekring worden verzameld en gebruikt, zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Studiekring, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Studiekring spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6. Inzage, Correctie, Verwijderen en Contact

De gebruiker kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn persoonsgegevens die door Studiekring zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen en/of laten verwijderen. Tevens kan de gebruiker bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Studiekring, je kunt je uiteraard ook uitschrijven. Voor verdere vragen omtrent het Privacybeleid van Studiekring, kan contact worden opgenomen met Studiekring.

7. Wijzigingen

Studiekring behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van deze wijzingen op de hoogte is.

Copyright © 2010-2023 Studiekring BV 085 - 049 82 00