Fred Brandt over Studiekring - Studiekring - huiswerk, bijles en trainingen

den-haag-hmlDe Studiekringvestiging op het Haags Montessori Lyceum opende ruim een jaar geleden haar deuren, en groeide binnen de kortste keren uit tot een van de grotere vestigingen van Studiekring in Nederland. Hoe bevalt dat tot nu toe? Een verslag van gesprekken met HML-conrector Fred Brandt en Studiekring-clustermanager Danjo Raijer.

Hoe ervaart u het nu er huiswerkbegeleiding binnen de school wordt aangeboden?
Fred: ‘Ik ervaar vooral, ook bij mijn collega’s, dat er makkelijker en meer contact is rond de leerlingen. De wekelijkse verslagen van de huiswerkbegeleiders waren er altijd al, maar nu staat het dichter bij de school en voelt het minder vrijblijvend. Ik stel prijs op de berichtgeving, het kan een aanvulling vormen en zorgt voor herkenning. Indien nodig komt het nu ook ter sprake tijdens de mentorgesprekken met leerling en ouders: zoiets draagt bij aan het inzicht van de leerling. En het is goed de enorme rust te ervaren in het huiswerkbegeleidingslokaal, er wordt gewerkt. Voor sommige leerlingen leek de begeleiding averechts te werken: alsof de verantwoording uit hun handen genomen was. Voor hen is de laatste maanden een wat strikter protocol ontwikkeld in samenwerking met school, dat lijkt vruchten af te werpen.’

Danjo: ‘Soms moet je in overleg besluiten dat een andere aanpak nodig is. Voorop staat de motivatie en inzet van de leerling: we helpen door een duidelijke structuur en studievaardigheden, maar de leerling zal ook bij ons zelf aan het werk moeten willen gaan.’

Huiswerkbegeleiding Den Haag HML3Leer mij het zelf te doen. Dé Montessorikreet. In hoeverre sluit deze aan bij de Studiekringaanpak?
Fred: ‘Er is in wezen natuurlijk niets Montessoriaans aan Studiekring als fenomeen. Idealiter leert de leerling het meest tijdens de les, en plant het werk zelfstandig. Da’s voor sommigen een belastende manier van leren, waardoor je echter wel zelfstandiger leerlingen krijgt met extra vaardigheden. Iets wat ze enorm veel voordelen oplevert in het vervolgonderwijs. De Studiekring Manier van Werken past bij Montessori: de planning wordt niet uit handen genomen, jullie doen een voorstel waar de leerling zelf mee aan de gang moet gaan, en jullie blijven controleren of dat daadwerkelijk gebeurt.’

Danjo: ‘Op die manier leert een leerling het ook stap voor stap zelf te doen en merkt hij dat een betere planning ook betere resultaten oplevert.’

Zijn het vooral leerlingen die moeite hebben met plannen die naar huiswerkbegeleiding komen?
Danjo: ‘Nee, er zijn meerdere redenen, en vaak hangen die samen. Planning is wel belangrijk maar als dat het enige is, kan een leerling ook geholpen zijn met studiementoraat. Dat is heel intensief, elke week een uur met een van onze docenten leren plannen en structureren, of bijvoorbeeld de studievaardigheden aanpakken. Het echte huiswerk gebeurt dan thuis. Hetzelfde zie je bij bijles: wanneer er alleen problemen zijn bij wiskunde bijvoorbeeld’.

Fred: ‘Bij de huiswerkbegeleiding zie ik eigenlijk twee groepen: de leerlingen die meer hulp kunnen gebruiken bij planning en studievaardigheden, en de leerlingen die simpelweg al het huiswerk af willen hebben aan het eind van de dag. Dat geeft rust ook voor de ouders.’

De HML-ouders vormden een enthousiaste groep bezoekers van de Toolkit voor de brugklas workshop, vorig jaar november. In een paar uur werden tips en trucs gedeeld om zelf de leerling thuis te kunnen begeleiden, ook wanneer deze niet op huiswerkbegeleiding zat.
Danjo: ‘Het aantal inschrijvingen verraste ons, gelukkig konden we de nodige extra docenten inschakelen’. Een van die docenten was Reinier Richaers, een van de oprichters van Studiekring. Bovendien, net als broer en mede-oprichter Ivo, oud-leerling van het HML.

Waarom Studiekring?
Fred: ‘Sentiment heeft wel een beetje meegespeeld bij de keuze voor Studiekring destijds. Maar het was vooral het concept dat aansloot bij onze visie op onderwijs. En we hebben een duidelijke, bewuste keus gemaakt voor begeleiding binnen de school: dat werkt beter.’

Wat zijn de voor- en nadelen van je keuze?
Fred: ‘De kosten zijn een nadeel: niet elke ouder kan gebruik maken van de begeleiding. De voordelen zitten voor hem vooral in het sterk oplossingsgerichte element: leerlingen ‘leren leren’, en het
vormt tegelijk een opvang die buitenshuis werkende ouders waarderen. Als een  leerling niet gemotiveerd genoeg is, lukt het met school alleen soms niet, en samen met Studiekring wel. In het gunstigste geval natuurlijk, niet altijd.’

Op school wordt er geen extra aandacht gegeven aan de aanwezigheid van Studiekring, ook niet tijdens de studielessen.
Fred: ‘Dat is ook mijn tip aan collega’s: houd de zaken gescheiden. We zullen in de les nooit zeggen: ‘Maak dat maar op huiswerkbegeleiding af’. Daarmee ontstaat er wel een ongelijkwaardigheid trouwens: Studiekring mag wél actie ondernemen naar school toe, bijvoorbeeld door de leerling te stimuleren iets aan de docent te vragen, of iets nader te onderzoeken. Maar die ongelijkwaardigheid is in het leerlingbelang. Voor ons was het belangrijk heel duidelijk te zijn, en daardoor is er ook geen versmeltingsangst. De samenwerking op onderdelen is een prettige vorm; school is school, en huiswerkbegeleiding werkt aanvullend’.

Trots op het HML?
Fred: ‘Ja! Vooral op mijn ongelofelijke leerlingen, het zijn gewoon heel prettige mensen. En niet te vergeten de grote collegialiteit hier. Het totaal levert goede contacten met leerlingen op, een belangrijk aspect dat ook bij objectief onderzoek steeds naar voren komt’.

Gratis intakegesprek

Twijfel je over welke oplossing het beste bij je past? Vraag een gratis intake aan. In een vrijblijvend gesprek bespreken we waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen.