Han Doove over Studiekring - Studiekring - huiswerk, bijles en trainingen

hanSinds januari 2011 heeft Studiekring een vestiging op Huizermaat. Studiekring medewerkster Gabriella van der Linden schetst een klein portret naar aanleiding van een gesprek met van Han Doove. Hij is rector van de scholengemeenschap Huizermaat, een van de 31 scholen waarmee Studiekring momenteel samenwerkt.

Bij een bezoek in Huizen aan de scholengemeenschap Huizermaat valt direct de heldere glazen loopbrug op, gevat in warm baksteen. Het gesprek met rector Han Doove weerspiegelt dezelfde sfeer, net als het schoolmotto: persoonlijke aandacht en uitstekende prestaties. ‘Ik wil uitdaging op het hoogst haalbare niveau.’

Dat de persoonlijke aandacht belangrijk is voor het bereiken van dat niveau staat voor Han als een paal boven water. De lat ligt hoog op Huizermaat, en naast vwo+ is er ook de Talentstroom voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Masterclasses zorgen voor verdieping en verbreding, en het afgelopen schooljaar leverde 100% geslaagden van het vwo op. Hoewel Han zelfs bij het meest serieuze onderwerp altijdop het punt van glimlachen lijkt te staan, komt zijn enthousiasme pas goed los als hij het over de leerlingbetrokkenheid heeft. Hij heeft de gewoonte rondetafelgesprekken te organiseren op zijn kamer met willekeurige groepen leerlingen. ‘Wat is een goede les, een goede docent voor jullie?’ De discussie helpt om de leeromgeving optimaal te maken, maar het geeft ook een duidelijk signaal: de motivatie om te leren komt van beide kanten.

Opvallend is het te-laat-protocol. Op de website vind ik duidelijke regels. Tot mijn verrassing niet alleen voor de leerling; ook de rol van de andere schakels in het traject (conciërge, vakdocent, afdelingsleider, mentor, administratie) wordt  beschreven. Ieder zijn taak: werkt die transparantie bewustmakend? Doove: ‘Het absentenaantal is in elk geval aanzienlijk gedaald sinds de introductie!’

hwb-huizeHoe ervaart hij de samenwerking?
‘In alle rust geregeld, op een prettige manier die bij ons past’. Hij vertelt van de overwegingen. ‘Ooit hadden we zoiets in eigen beheer, maar daar bleek minder animo voor. Deze andere aanpak leek duidelijk aanvullend te werken op de begeleiding die we als school kunnen bieden, dat sprak me aan. Ik wilde het wel graag exclusief voor onze leerlingen bieden zodat ze korting kregen. En het feit dat de school Studiekringbeurzen mag toewijzen aan minder draagkrachtige leerlingen was belangrijk voor

En nu, in de dagelijkse praktijk?
‘Het is leuk binnenstappen in dat eigen lokaal. Heel veel structuur, een gemoedelijke sfeer en leerlingen die hard aan het werk zijn. Er wordt duidelijk gestreefd naar zelfstandig verder kunnen.’ Tegen het eind de opmerking: ‘Je vroeg me voor een interview, maar dit is gewoon een prettig gesprek. Hoor je eigenlijk geen vragen te stellen?’ Dank, Han, voor dit compliment, en ik retourneer het graag. Als mijn vragen niet opvielen was het precies het soort interview dat ik voor ogen had!

 

Gratis intakegesprek

Twijfel je over welke oplossing het beste bij je past? Vraag een gratis intake aan. In een vrijblijvend gesprek bespreken we waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen.