Op naar de nieuwe school - Studiekring - huiswerk, bijles en trainingen

nieuwe-schoolErik Verhulp is één van de initiatiefnemers van Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT) en directeur Digischool. Studiekring maakt in de dagelijkse praktijk van de studiebegeleiding veelvuldig gebruik van het materiaal dat wordt aangeboden door zijn Digitale School en beheert het vaklokaal studiebegeleiding... maar er is meer... Van woordjes leren op internet via de Steve Jobs school naar het onderwijs voor een nieuwe tijd. Studiekring sprak met deze intrigerende man over zijn drijfveren en de ‘komende revolutie’ in onderwijsland.

U bent betrokken bij allerlei initiatieven om het onderwijs in Nederland te veranderen. Dit alles onder de paraplu van ‘Het onderwijs voor een nieuwe tijd’. Wat houdt dat nieuwe onderwijs volgens u precies in?
Het idee voor het onderwijs voor een nieuwe tijd komt voort uit frustratie over het bestaande onderwijs in Nederland. Het onderwijs wat we nu hebben is weinig flexibel, niet individueel genoeg en gaat bovendien niet snel genoeg mee met de technologische ontwikkeling. Op het gebied van het onderwijs liggen heel veel zaken vast in Nederland en dat is gek... Waarom moet een leerling per se van half negen tot kwart voor drie op school zitten? Waarom moet je alle examens op hetzelfde niveau doen? Als je op het HAVO zit maar je bent bijvoorbeeld heel goed in wiskunde, waarom kan je in dat ene vak dan geen examen doen op VWO niveau?

Het onderwijsmodel dat wij voorstaan heeft flexibiliteit, individualisering en technologie als kernwoorden. Waar we naar toe willen is een onderwijsmodel waarin ouders en leerlingen veel meer keuzemogelijkheden hebben. Bijvoorbeeld waar het gaat om de
tijden dat de leerlingen naar school gaan, maar ook in wat ze willen
leren. Centraal daarbij staan de individuele talenten van elk kind.

De technologie - en dan met name de tablet - biedt allerlei mogelijkheden om het onderwijs voor elke afzonderlijke leerling op maat te maken. Het internet biedt bijna oneindige mogelijkheden voor het creëren van nieuwe leerprogramma’s en apps, waarbij leerlingen niet per se in de school hoeven te zijn om er gebruik van te maken, maar dit overal en op elk gewenst tijdstip kunnen doen. Wat we feitelijk voor ons zien is een combinatie van een fysiek en een virtueel schoolgebouw. Tenslotte is het onderwijs voor een nieuwe tijd ook onderwijs waarin, veel meer dan nu het geval is, gebruik wordt gemaakt van de omgeving van de school en van de community. Bedrijven en organisaties in de buurt  van de school kunnen immers vaak een waardevolle bijdrage leveren. Ook willen we dat ouders een bijdrage leveren aan het onderwijs... en dan bedoelen we geen financiële bijdrage, maar inhoudelijke hulp en ondersteuning van het onderwijs. Dat kan variëren van bij wijze van spreken helpen met het schilderen van een lokaal tot aan het zelf ontwikkelen van een app waar leerlingen en/of docenten mee kunnen werken.

Wat is de Digitale School precies?
Het idee van de digitale school is al twintig jaar geleden ontstaan. Oorspronkelijk was het idee om een volledige school, met een compleet curriculum, op internet te starten. Helaas bleek dat niet echt mogelijk. Enerzijds zijn er altijd technische beperkingen waar je tegenaan loopt en anderzijds waren en zijn er belemmeringen op het gebied van de wet- en regelgeving. De Digitale School heeft nu vooral een onderwijsondersteunende functie. Het is in feite een soort van ‘open source’ platform waarop docenten, studiebegeleiders, ouders en leerlingen terecht kunnen voor een schat aan informatie, online lespakketten en applicaties. Die kunnen vervolgens de docent helpen bij het lesgeven en de leerling bij het leren. Het platform is zo opgezet dat in principe iedereen er zaken aan kan toevoegen.


Er is in de media veel aandacht geweest voor de Steve Jobs scholen. U bent een van de initiatoren. Waarom is de Steve Jobs school nodig?
Omdat de bestaande scholen vaak nog te veel vast zitten in een ouderwets systeem. Daar zitten leerlingen nog steeds allemaal op dezelfde tijd in dezelfde klas dezelfde dingen te leren... waarbij de moderne technologie nog nauwelijks een rol speelt. Op de Steve Jobs school is alles veel flexibeler. Zo zijn de openingstijden veel ruimer, waardoor de uren die de leerling op school doorbrengt veel beter kunnen worden afgestemd met de werktijden van de ouders, het sporten enzovoort. Verder heeft iedere leerling zijn eigen iPad, die helemaal op die leerling is toegespitst en waarop de leerling op zijn of haar eigen niveau en tempo kan leren. Tegelijkertijd gebruiken we natuurlijk nog steeds ook traditionele leermiddelen als boeken.

Studiekring kan worden gezien als een aanvulling op het bestaande onderwijs. Wat voor toekomst is er voor een organisatie als Studiekring in het nieuwe onderwijs dat u schetst?
Eigenlijk is het sowieso wel een beetje vreemd dat Studiekring nodig is. Kennelijk is er een behoefte bij ouders en leerlingen aan huiswerkbegeleiding. Is het dan niet een beetje raar dat leerlingen na school ‘ergens anders’ naartoe moeten om dat te krijgen? Eigenlijk is het een gebrek aan flexibiliteit in het huidige systeem waardoor Studiekring nodig is. Ik denk dat we in de toekomst naar een situatie gaan waarin alles veel meer geïntegreerd is en ‘de school’ en ‘het huiswerkinstituut’ niet meer zo van elkaar zijn gescheiden.

Op dit moment is het al zo dat veel vestigingen van Studiekring binnen de muren van een school zijn gevestigd.
O ja? Nu, dat geeft al aan dat alles al veel meer bij elkaar komt. Dat verbaast me niets.

Ziet u raakvlakken tussen Studiekring en uw eigen organisatie O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd)?
Zeker, in die zin dat beide organisaties voorzien in behoeften van leerlingen en ouders waarin het traditionele onderwijssysteem niet goed kan voorzien.

nieuwe-school1Een van de applicaties die via de Digitale School wordt aangeboden is WRTS. Met dit programma kunnen leerlingen online woorden en begrippen leren. In de dagelijkse praktijk merk ik dat dit programma heel bekend is en dat leerlingen er heel vaak gebruik van maken. Hoe verklaart u dit succes?
Flexibiliteit en gebruiksgemak. WRTS is een programma waarmee een leerling op heel veel verschillende manieren woordjes en begrippen kan leren. Je kan jezelf dan op negen verschillende manieren overhoren! Dat is heel wat anders dan vroeger, toen je in de klas van je docent hoorde dat je een papiertje op je Franse of Engelse woordjes moest leggen en het zo maar moest proberen te leren. Leerlingen hebben WRTS inmiddels massaal opgepikt... zo zeer zelfs dat het ten onder dreigt te gaan aan het eigen succes. Inmiddels zijn er zeven servers nodig om WRTS draaiende te houden en dat kost ongeveer tienduizend euro per jaar. Leerlingen kunnen nog altijd gratis gebruik maken van WRTS, maar de vraag is of we het in de toekomst gratis kunnen houden...

Hoe denkt u dat het onderwijs in Nederland er over vijftien tot twintig jaar uit zal zien?
Dat is natuurlijk altijd moeilijk om te voorspellen... Maar ik denk dat het vaststaat dat de technologie dan een veel grotere rol zal spelen in het onderwijs. Nu is het in het bedrijfsleven al vaak zo dat als iemand een probleem heeft of iets niet weet hij het via de mobiele telefoon of twitter aan anderen vraagt. Er wordt kortom gebruik gemaakt van de kennis van anderen met behulp van de technologie. Waarom zou dat in het onderwijs anders zijn? Docenten zien de mobiele telefoon nu nog vaak een beetje als stoorzender, maar ik ben er van overtuigd dat het wel degelijk een belangrijk hulp- en leermiddel zal gaan worden. Bovendien denk ik dat het gebruik van dit soort middelen motivatieproblemen bij sommige leerlingen flink zal verminderen. Leren wordt voor veel jongeren zo immers eigentijdser en leuker!

Verder denk ik dat er meer flexibilisering en individualisering zal komen in het onderwijs. Ouders vragen daarom; ruimere openingstijden, veel meer keuze in welke vakken je zou willen doen, een voor iedere leerling op maat gemaakt curriculum... En de technologie maakt dat allemaal mogelijk. Wanneer een leerling graag Chinees of Spaans zou willen leren dan kan de school zich niet meer verschuilen achter het argument dat ‘er te weinig vraag naar is en er dus geen docent voor zal worden gezocht’ het vak kan immers toch online worden gegeven? Dan maakt het niet meer uit waar de leerling en de docent zich bevinden. De technologie lost zo bottlenecks op.

En zal Studiekring dan nog bestaan?
Ja, vast wel, maar dan als onderdeel van een groter geheel. Sommige leerlingen hebben straks aan een paar uur school per dag genoeg terwijl anderen behoefte blijven hebben aan extra begeleiding en die kunnen dan nog steeds bij jullie terecht!

Door: Jim van Dorp

 

Gratis intakegesprek

Twijfel je over welke oplossing het beste bij je past? Vraag een gratis intake aan. In een vrijblijvend gesprek bespreken we waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen.