Studiekring op het nieuwe eemland - Studiekring - huiswerk, bijles en trainingen

Als ambulant begeleider begeleid ik al jaren leerlingen op College De Heemlanden in Houten. Deze leerlingen hebben een indicatie cluster 2, omdat ze een stoornis hebben op het communicatieve vlak.

De begeleiding vindt plaats op school, maar ook daarbuiten. Het maken van huiswerk levert vaak problemen op, vooral bij leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Het plannen van het werk en het uitvoeren geven vaak problemen thuis. Ouders komen dan in een niet-ouderrol, omdat ze hun kind hierbij intensief moeten ondersteunen.

Enige jaren geleden kwam ik in aanraking met Studiekring die toen nog in een gebouw elders in Houten zat. Daar konden 'mijn' leerlingen intensief, frequent en doelmatig bij hun huiswerk worden ondersteund. Ook bleek er een mogelijkheid voor begeleiding bij de planning en studievaardigheid te zijn.

Inmiddels zijn we enkele jaren verder en is Studiekring gehuisvest in enkele lokalen van College De Heemlanden. Een flink aantal van de leerlingen die ik begeleid, zitten bij Studiekring. Zij hebben hier veel baat bij omdat de planning in de uitvoering van het huiswerk voor een groot deel bij Studiekring wordt gedaan. Wat ik hierbij als constructief ervaar is de deelname van de collega's van Studiekring aan overleg met ouders, mentoren en mij op school. Hierdoor is de begeleiding transparant: de lijnen zijn duidelijk en er worden ervaringen uitgewisseld. Ook het e-dossier (waar ik als ambulant begeleider ook een toegangscode voor kan krijgen na toestemming van de leerling) zorgt voor helderheid. Ik ervaar dit als een nuttige aanvulling op de begeleiding.

Kortom, ik ervaar de samenwerking met de collega's van Studiekring als constructief door hun werkwijze, hun bijdrage aan de begeleiding van 'mijn' zorgleerlingen en hun verslaglegging. Ook zijn de persoonlijke contacten erg plezierig en dit alles komt de leerlingen ten goede!

Marcel Poeze, ambulant begeleider

Gratis intakegesprek

Twijfel je over welke oplossing het beste bij je past? Vraag een gratis intake aan. In een vrijblijvend gesprek bespreken we waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen.