Studiekring en Passend Onderwijs

Studiekring is dé expert op het gebied van leerlingbegeleiding.  Onze visie dat elke leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft, sluit feilloos aan bij de visie van Passend Onderwijs. Wij geloven in maatwerktrajecten en denken dan ook graag mee in specifieke hulpvragen die te maken hebben met Passend Onderwijs. We verzorgen zowel korte maatwerktrajecten voor een kleine groep leerlingen als lange trajecten voor grote groepen.

Subsidie voor groepen
Vroegen scholen voorheen vooral ondersteuning voor individuele leerlingen, nu biedt Passend Onderwijs vaak ook de mogelijkheid om zogenaamde groepsarrangementen aan te vragen. Interessant als een groep leerlingen extra hulp nodig heeft bij het aanleren van studievaardigheden. Met dit soort hulpvragen kan Studiekring helpen.

Over Passend Onderwijs
Sinds augustus 2014 ligt er een zorgplicht bij scholen. Dit betekent dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om elke leerling het onderwijs of de extra ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Dit geldt voor alle soorten leerlingen: leerlingen die moeite hebben met leren, die dyslexie of autisme hebben. Of die hoogbegaafd of lichamelijk beperkt zijn. Scholen werken hiervoor samen met regionale samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden ontvangen subsidies voor extra ondersteuning. Zij verdelen het geld weer onder de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op reguliere scholen. Lees meer over Passend Onderwijs op de website van Passend Onderwijs.

Passend onderwijs bij u op school?
Meer vrijblijvende informatie over het starten van een traject? Bel 085 – 049 82 00 of mail naar klantenservice@studiekring.nl

Copyright © 2010-2022 Studiekring BV 085 - 049 82 00