Studiekring kent een eigen manier van leerlingen begeleiden. Daarin staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Het bevorderen van autonomie, het ontwikkelen van studiecompetenties en betrokkenheid van ouders zijn essentieel. In 4 artikelen gaan we hier dieper op in. In dit laatste artikel van deze reeks behandelen we het belang van ouderbetrokkenheid bij de leerling. En hoe je dit als school kan stimuleren.

keuken027


Hoe kan ik mijn zoon of dochter het beste overhoren? Hoe motiveer ik mijn kind? Hoe vraag ik op een leuke manier hoe het op school gaat? Ouders worstelen vaak met deze vragen. En de school vindt het lastig om hier in antwoorden te voorzien. Om de ouderbetrokkenheid te vergroten biedt Studiekring gratis workshops aan in scholen. Waarbij we ouders leren hoe ze hun zoon of dochter kunnen helpen met huiswerk. Op onder andere De Heemlanden in Houten is de workshop een groot succes. Maar liefst 80 ouders keerden terug naar de schoolbanken. Waarom is ouderbetrokkenheid toch zo belangrijk?

Jean van Ham, kwaliteitsmanager bij Studiekring: “Het is belangrijk om te weten wat de invloed van ouders is op de leerling, waar de leerling hen bij wil betrekken en waar de grenzen liggen. Ouderbetrokkenheid is, net als een betrokken school, belangrijk voor het slagen van een bepaald leerdoel. Want uiteindelijk houdt huiswerk niet op na een middag huiswerkbegeleiding of een dag op school. Ouders zijn dus ook hard nodig om een leerling te motiveren. In onze werkwijze hebben ouders dan ook een grote rol. Dat zie je terug in het plan van aanpak dat we samen met ouders opstellen tijdens een intake, de 24/7 betrokkenheid door het leerlingvolgsysteem en in de workshops die we geven.”

Het vinden van de juiste balans
Sabine Verhaar, vestigingsmanager van Studiekring Houten én workshopleider op De Heemlanden bevestigt dat. “Betrokkenheid van ouders kan leiden tot een verbeterd leren van leerlingen. Maar het moet wel de juiste betrokkenheid zijn. Ouders zijn soms geneigd om een deel van het huiswerk over te nemen. Wij proberen ouders te laten zien dat ze voor hun puberkind als hulpbron pas nuttig zijn,  als ze daarbij de juiste balans weten te vinden: niet overnemen, maar helpen.”
Die balans vinden is lastig. Maar oh zo belangrijk in de ontwikkeling van de leerling. Op school heeft de mentor vaak te weinig tijd om hier aandacht aan te besteden. De ouderworkshop op school aanbieden kan dan uitkomst bieden. “In de workshop gaan we dieper in op onderwerpen als ‘positief motiveren’, ‘bemoeien en loslaten’ en maken alle ouders een persoonlijk plan van aanpak”, zegt Sabine. “Er worden tips en ervaringen gedeeld en de ouders gaan met concrete actiepunten naar huis”.

Enthousiaste reacties
Navraag leert dat de ouders uit Houten enthousiast zijn. Een greep uit de reacties: “Het werd me gedurende de workshop wel duidelijk dat er ontzettend veel verschillende leerlingen zijn én verschil in ouders en aanpak”. Het delen van ervaringen was leerzaam. “Erg ‘fijn’ om te merken dat andere ouders dezelfde struggles hebben, dat je niet de enige bent die hiermee worstelt.” Bovendien is het “goed om te beseffen dat de hang-houding en ongeïnteresseerde reactie van sommige pubers niet automatisch betekent dat hij of zij niet gemotiveerd is en echt wel iets wil bereiken.”

Een ouderworkshop bij u op school?
Onze workshops zijn gratis en voor elke ouder toegankelijk. Wilt u de mogelijkheden voor een ouderworkshop bij u op school bespreken? Neemt contact op met Greke Heida via 030 -272 14 44.

Gratis intakegesprek

Twijfel je over welke oplossing het beste bij je past? Vraag een gratis intake aan. In een vrijblijvend gesprek bespreken we waar je tegenaan loopt en hoe we je het beste kunnen helpen.